میزان حواله های مالی به داخل لبنان در سال 2022 به مبلغ 6.8 میلیارد دلار رسید

بانک جهانی : میزان حواله های مالی به داخل لبنان در سال 2022 به مبلغ 6.8 میلیارد دلار رسید. در حالی که در سال 2021 این حجم حواله ها در حدود 6.6 میلیارد دلار بود.

ملاحظات رایزن بازرگانی ایران در لبنان:

باتوجه به قفل شدن فعالیت بانکهای لبنان، شرکتهای متعدد مالی نظیر OMT، whish، finance BOB،WESTERN UNION انتقال وجه میان لبنان با سایر کشورها را انجام میدهند که برای معاملات تجاری کوچک نیز مورد استفاده قرار میگیرد

تاریخ انتشار: 14010916

منبع: سایت النشره

پست بعدی

گرانی شدید دارو در لبنان

ش دسامبر 17 , 2022
گرانی شدید دارو در لبنان گرانی شدید دارو در لبنان باعث شده که خیلی ها از خرید دارو صرفنظر نمایند. در این راستا قاچاق دارو از ترکیه به لبنان نیز بسیار فعال گشته است که به تجارت چمدانی دارو مشهور می باشد. تا آنجا که برخی داروخانه ها بر خلاف […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق