پروژه بازسازی بندر بیروت


“علی حمیه” وزیر موقت خدمات عمومی و حمل و نقل لبنان در محل کارش با “فرانسوا سبوریر” مشاور اقتصادی سفارت فرانسه دیدار کرد. در این دیدار موضوعات متعددی از جمله بازسازی بندر بیروت و احیای مجدد خط راه آهن لبنان و سایر موضوعات را مورد بحث و بررسی قرار دادند و از نحوه استفاده از قرار داد امضا شده مبنی بر خواهر خواندگی دو بندر بیروت و بندر مارسی فرانسه در این راستا بحث و بررسی شد.

ملاحظات رایزن بازرگانی ایران در لبنان:

پس از تعیین حدود مرزی میان لبنان و رژیم جعلی اسرائیل ضروت بازسازی بندر بیروت و تجهیز ناوگان حمل استخراجات آتی از میادین نفتی و گازی باعث گردیده است دولت لبنان در صدد برنامه ریزی برای این کار باشد.

تاریخ انتشار:

منبع: سایت النشره اقتصادی

پست بعدی

ضرورت تصویب برنامه بلندمدت در زمینه امنیت غذایی

چ نوامبر 30 , 2022
“امین سلام” وزیر موقت اقتصاد لبنان در محل کارش با هیاتی از اتحادیه آلمانی همکاری و رشد و توسعه اقتصادی آلمان دیدار و گفتگو نمود. این نشست به دنبال دیدار وزیر لبنان با سیفینیا شولتز سفیر آلمان در حاشیه کنفرانسی در روما در ماه حزیران 2022 مقرر شد. در این […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق