افزایش 10 برابری قیمت دلار دولتی لبنان


رئیس کل بانک مرکزی لبنان خبر از تغییر قیمت دولتی دلار از 1500 لیر به 15000 لیر از اول فوریه 2023 داد. وی دارایی خارجی بانک مرکزی را ده میلیارد و سیصد میلیون دلار اعلام کرد که از ابتدای سال میلادی 2/5 میلیارد دلار کاهش داشته است.

ملاحظات رایزن بازرگانی ایران در لبنان:

در صورت ده برابر شدن نرخ دولتی دلار در لبنان، هرچند مقداری از کسری بودجه دولت بدلیل وجود نرخهای مبنای دلاری و ده برابر شده دریافت لیر جبران میشود، ولیکن خود این امر موجب بالا رفتن مضاعف قیمت دلار و تورم داخلی خواهد گردید و ادامه این چرخه به تشدید بحران اقتصادی لبنان منجر خواهد شد.

منبع: لبنان فایلز

پست بعدی

خرید سوخت توسط لبنان برای برق به صورت یوزانس 6 ماهه

چ نوامبر 30 , 2022
با توجه به نبود منابع کافی جهت خرید سوخت برای تامین برق به مدت 10 ساعت در شبانه روز، که نیازمند 300میلیون دلار است. دولت لبنان در حال بررسی امکان گشایش اعتبار به صورت یوزانس 6 ماهه است ملاحظات رایزن بازرگانی ایران در لبنان: در حال حاضر بیروت برق دولتی […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق