ضرورت تصویب برنامه بلندمدت در زمینه امنیت غذایی


“امین سلام” وزیر موقت اقتصاد لبنان در محل کارش با هیاتی از اتحادیه آلمانی همکاری و رشد و توسعه اقتصادی آلمان دیدار و گفتگو نمود. این نشست به دنبال دیدار وزیر لبنان با سیفینیا شولتز سفیر آلمان در حاشیه کنفرانسی در روما در ماه حزیران 2022 مقرر شد. در این نشست بر ضرورت تصویب برنامه طولانی مدت در زمینه امنیت غذایی و رشد صنایع مواد غذایی برای حمایت از کشاورزان و تشویق صادرات محصولات کشاورزی تاکید کردند. هیات آلمانی از طرح و برنامه های وزیر اقتصاد لبنان تقدیر و تشکر کردند.

ملاحظات رایزن بازرگانی ایران در لبنان:

اقتصاد مقاومتی ایران میتواند الگویی برای ایجاد امنیت غذایی در لبنان با تکیه بر منابع داخلی بوده و در این راستا تامین نهاده های مورد نیاز از کشورمان با توجه به قیمت مناسب برخی از آنها رابطه برد برد میان دو کشور خواهد بود

منبع: روزنامه النهار لبنان

پست بعدی

توریسم لبنان در تعطیلات سال نو میلادی 2023

چ نوامبر 30 , 2022
ولید نصار وزیر توریسم موقت لبنان اظهار داشت که اگر کمبین توریستی تعطیلات تابستان به نام “اهلا بهالطله توانست 6.6 میلیارد دلار درآمد زایی نماید و در این تعطیلات تابستان حدود 1.620.000 توریست به لبنان آمدند امید است که در تعطیلات زمستانی سال نو میلادی حدود 1.5 ملیارد دلار درآمدزایی […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق