هدیه اتحادیه اروپا به لبنان


اتحادیه اروپا 800 هزار یورو جهت پیشگیری از شیوع وبا به لبنان هدیه کرد. کمیسر مدیریت بحران اتحادیه اروپا این هدیه را در راستای کمکهای بشر دوستانه اتحادیه اروپا اعلام کرد.

ملاحظات رایزن بازرگانی

چندین پروژه در این راستا به صورت مناقصه با استفاده از تامین مالی صندوق بین المللی پول بانک جهانی و اتحادیه اروپا در حال برگزاری است.

لازم به ذکر است که بحران اقتصادی لبنان باعث گردیده تقریبا تمامی پروژه های عمرانی متوقف شود.”

منبع: LBCI

پست بعدی

وضعیت برق لبنان بهبود نخواهد یافت

س نوامبر 29 , 2022
وزارت انرژی لبنان برای افزایش برق و تامین 10 ساعت در روز، به 200 تا 300 میلیون دلار نیاز دارد. مطابق قانون محاسبات عمومی وزیر انرژی درخواست بودجه به وزیر دارایی در هیئت وزیران مطرح و در صورت تصویب از طریق رئیس جمهور جهت تصویب به مجلس ارجاع میگردد. پس […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق