افزایش ظرفیت های پزشکی عراق

رمزی رسول، مدیر کل اداره بین المللی بهداشت وزارت بهداشت عراق گفت که این وزارتخانه به تلاش های خود برای جذب پزشکان متخصص خارجی برای درمان موارد پیچیده پزشکی در داخل بیمارستان های عراق و آموزش و بهبود مهارت های کارکان پزشکی [عراقی] در تازه ترین فنون جراحی ادامه می دهد.

محمد جبر، معاون مدیریت اداره بهداشت عمومی گفت: «این برنامه در بهبود توانایی و کفایت پزشکان در جراحی های بغرنج بسیار مهم است. این کار با همراه کردن آنان با بیماران، هر مورد بنا بر تخصص پزشک، به بیمارستان های مختلف جهان انجام می شود.» وی گفت که این نکته پزشکان عراقی را با فنون پیشرفته آزمایش، تشخیص و درمان های جراحی و کمک به آموزش آنان آشنا می کند.

صالح الحسناوی، از کمیته پارلمانی در بهداشت و محیط زیست و یکی از پزشکان برنامه انتقال گفت: «این برنامه در سال های گذشته درمان های مناسبی برای بسیاری از بیماران فراهم کرد که درمان بیماری آنان در داخل کشور دشوار بود.»

تقویت توانمندی پزشکان عراقی از طریق ثبت نام آنان در برنامه های فشرده آموزشی و دوره های تکمیلی، برنامه ها و کارگاه های آموزشی در کمک به حمایت از بخش بهداشت عراق بسیار مهم است.

تحلیل رایزن بازرگانی:

با توجه به نیاز بسیار زیاد سیستم بهداشتی کشور عراق به آموزش پزشکی و امکانات کشورمان در این خصوص جا دارد تجربیات ارزنده کشورمان با برقراری دوره های آموزشی و اعزام پزشکان متخصص کشورمان به عراق انتقال یابد.

کشور ترکیه دو سال پیش در هفته علمی ترکیه عراق (22 تا 29 سپتامبر) اقدام به اعزام گروه 24 نفره متخصصان پزشکی را به عراق اعزام کرد، پزشکان ترکیه بیش از 20 عمل جراحی در 11 زمینه تخصصی طبی در بیمارستان آموزشی بغداد، بیمارستان جراحی های تخصصی و بیمارستان کودکان در شهر پزشکی انجام دادند. مسئولین وزارت بهداشت عراق گفتند براساس تفاهم نامه همکاری میان بغداد و آنکارا، دیدارهای بیشتری بوسیله تیم های پزشکی و هیأت هایی از هر دو کشور انجام خواهد شد.این تفاهم نامه شامل چند بخش در مورد فعال سازی تلاش های مشترک در زمینه های پزشکی، درمانی و پیشگیرانه از جمله درمان بیماران عراقی در بیمارستان های ترکیه است. این فعالیتها علاوه بر توسعه گردشگری پزشکی، موجب افزایش صادرات دارو و تجهیزات پزشکی نیز خواهد گردید. زیرا پزشکان در شناساندن و تجویز آن نقش بسزایی ایفاء مینمایند.

پست بعدی

راه اندازی نیروگاه های برق در عراق

ی نوامبر 24 , 2013
راه اندازی نیروگاه های برق در عراق   وزارت برق عراق از آمادگی برخي از شركتهاي پیشرفته آلماني متخصص در نيرو، براي راه اندازي نيروگاه های خورشیدی در عراق خبر داد، وزير برق كريم عفتان با حضور سفير عراق با تعدادي از شركتهاي آلماني در ساختمان سفارت عراق در برلين […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق