اطلاعیه سوءاستفاده از نام دفتر رایزنی بازرگانی

نظر به مشاهده سوء استفاده از نام دفتر رایزنی بازرگانی ایران در عراق با عنوان کارمند، معاون، مدیر دفتر و مشاور باید به اطلاع برسانم

این عناوین جعلی بوده و لازم است سابقه این افراد را از شماره موبایل دفتر رایزنی بازرگانی ایران در عراق، خانم یادگاریان، جویا شوید

009647700055151 وایبر، تلگرام

متذکر میشود، کارمندان محلی فعلی دفتر رایزنی بازرگانی حق ورود به هیچ فعالیت تجاری و عقد قرارداد و یا دریافت وجه در قبال خدمات خود ندارند

کارمندان سابق نیز با استفاده از نام این دفتر حق انجام فعالیتهای فوق را ندارند

این دفتر نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و تمامی فعالیتهای آن رایگان است

مشاهده گردیده است نیروی خدماتی سفارت با این روش نمایندگی یکی از شرکتهای بزرگ کشور در عراق را گرفته است

رضازاده

رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق

پست بعدی

عراق هزینه کلانی برای واردات سلاح پرداخت مینماید

د آگوست 10 , 2015
وزیر صنایع و معادن کشور آقای محمدصاحب الدراجی در کنفرانس خبری در هتل شیراتون بغداد ضمن اعلام این خبر از اعلام رقم آن خودداری نموده و تأکید داشتند : اولویت این وزازتخانه تقویت صنایع تسلیحاتی و امنیت غذایی میباشد. زیرا کشور گرفتار جنگ و نیازمند پشتیبانی تسلیحاتی و پس از […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق