آخرین پیش بینی وزارت کشاورزی روسیه در خصوص تولید غلات

رایزن بازرگانی کشورمان در روسیه گفت: آخرین پیش بینی وزارت کشاورزی روسیه در خصوص تولید غلات در سال جاری 127.4 میلیون تن شامل حدود 81 میلیون تن گندم است. با این حال، اگر هوای گرم تقریباً در تمام روسیه ادامه داشته باشد، این امر می تواند این ارقام را تحت تأثیر قرار دهد.

وزارت کشاورزی روسیه از تأثیر گرمای غیر عادی که بسیاری از مناطق روسیه و تأثیر آن بر برداشت غلات ابراز نگرانی کرده است. در حال حاضر، فصل کاشت در کشور ما عملاً به اتمام رسیده است. طبق داده های آماری دهه سوم ژوئن، (ابتدای تیرماه) در کل کشور، بذرپاشی بهاره در مساحت 51.8 میلیون هکتار صورت گرفت که برابر با 100.7٪ میزان پیش بینی ها بوده است به گفته این وزارتخانه، سرعت کاشت از سال گذشته فراتر رفته است. پیش بینی می شود کاشت گندم 3.3٪ بیشتر از پیش بینی ها باشد

نماینده وزارت کشاورزی روسیه خاطرنشان ساخت: “با توجه به اینکه کشاورزی در 70٪ از وسعت خاک کشور با ریسک های مختلفی روبرو می باشد، هنگام برنامه ریزی برای تعیین حجم برداشت، درصد تلفات احتمالی ناشی از حوادث نامساعد جوی نیز در نظر گرفته می شود. پیش بینی وزارت کشاورزی روسیه در خصوص تولید غلات در سال جاری در حدود 127.4 میلیون تن می باشد که از این میزان پیش بینی می شود تولید گندم به میزان 81 میلیون تن باشد این در حالی است که در سال 2020 میزان تولید غلات تقریبا 133.5 میلیون تن بوده و این نشان از کاهش 4.6% می باشد.

رودولف بولاوین ، رئیس بخش تولید محصولات زراعی وزارت کشاورزی اشاره نمود هرچند میزان تولیدات امسال کاهش یافته است لیکن میزان تولید امسال از میانگین تولید 5 سال گذشته که بین 124-129 مجموع غلات و گندم بین 80-83 میلیون تن بوده، بیشتر است

پست بعدی

اجازه صادرات مجدد از عراق برای بسیاری از کالاها و مستثنی كردن آنها از قوانین حاضر

د جولای 5 , 2021
شرکت عمومی نمایشگاه ها و خدمات تجاری در وزارت بازرگانی اعلام کرد که اجازه صادرات مجدد مواد وارداتی و کلیه مواد اولیه ، تولیدی ، نیمه ساخته شده ، غذایی و حیوانی و مثتثنی از قوانین و تصمیمات لازم را خواهد داد.مدیر کل شرکت ، سرمد طاهه سعید ، در […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق