هدیه روسیه 25 هزارتن گندم و 10 هزار لیتر سوخت برای نیروگاههای برق به لبنان

علی حمیه وزیر حمل و نقل و کار در دولت موقت لبنان گفت: روسیه 25 تن گندم و 10 هزار لیتر سوخت برای نیروگاههای برق به لبنان هدیه خواهد داد که جزئیات آن طی روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد

ملاحظات:

طی دو ماه گذشته قیمت نان 30% افزایش داشته که ناشی از کمبود گندم و بالا رفتن قیمت ارز در لبنان بوده، از طرفی دلیل اصلی نبود برق، نداشتن بودجه برای خرید سوخت اعلام گردیده است. تا به حال برنامه واردات برق و گاز از اردن، مصر، الجزایر و عراق پیشنهاد گردیده که هرکدام موانع خود را داشته اند.

منبع: لبنان فایلز

پست بعدی

تامین سوخت لبنان توسط الجزایر

چ نوامبر 9 , 2022
ولید فیاض وزیر انرژی لبنان طی سفری به الجزایر اعلام کرد قصد الجزایر برای تامین سوخت لبنان به کاهش بحران کاهش سوخت لبنان منجر شده است وی از جزئییات و آنالیز سوخت اهدایی روسیه اظهار بی اطلاعی کرد ملاحظات: به نظر میرسد نپذیرفتن سوخت ایران به بهانه آنالیز و یا […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق