دولت لبنان 35 میلیون دلار برای دارو و شیرخشک در نظر گرفته است

جلسه هیات دولت لبنان (در سایه نبود رییس جمهور) تشکیل جلسه داد و در این جلسه با درخواست بانک مرکزی لبنان برای اختصاص حواله ای به مبلغ 35 میلیون دلار برای دارو و شیرخشک، موافقت کرد. همچنین کمک مالی معادل دو برابر حقوق پرسنل ارتش موافقت نمود. بعلاوه با انتقال مبلغ 26 میلیون دلار از وزارت ارتباطات به شرکت تلفنی اوجیرو موافقت نمود.

ملاحظات رایزن بازرگانی ایران در لبنان:

خرید دارو توسط وزارت بهداشت در صورتی که لزوم تامین فوری داشته باشد از ثبت دارو در لبنان معاف است و وزارت بهداشت میتواند مستقیما نسبت به خرید و واردات آن اقدام کند

تاریخ انتشار: 14010914

منبع: سایت النشره اقتصادی

پست بعدی

تاخیر واگذاری بذر گندم توسط دولت لبنان

ش دسامبر 17 , 2022
تاخیر مقام دولتی مربوطه در واگذاری بذر گندم به کشاورزان ، توطئه ای برای خراب کردن فصل کشت این محصول می باشد. میشال افرام برای چندین بار از واگذاری بذر گندم برای تهیه نان سفید خودداری کرد. ملاحظات رایزن بازرگانی ایران در لبنان: مرکز مطالعات مناطق خشک و سرزمین‌های خشک […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق