مشخصات بسته بندی مرغ وجگر ودمبه وتخم مرغ بازار عراق


مشخصات تخم مرغ خوراکی سفید وقهویی رنگ

 1. وزن هر کارتون 25 تا25.5 کیلوگرم باید باشد
 2. تعداد شانه ها 12 شانه درهر کارتون
 3. تاریخ تولید وانقضا مهر زده بروی هر تخم مرغ به میلادی
 4. کالای تخم مرغ باید ظرف 3 5 روز از تاریخ تولید به مرز برسد
 5. از مرز پرویزخان باید ظرف 3 روز از تاریخ تولید به انجا برسد
 6. مدت تولید تا انقضا بایستی یک ماه باشد ( از مرز پرویزخان )
 7. نوع کارتون بسته بندی باید صادراتی وقوی باشد وتحمل حمل ونقل را داشته باشد
 8. اندازه هر شانه ( 17 ) بر اساس وزن اعلا
 9. تاریخ مصرف باید به میلادی باشد

 

انالیز مرغ منجمد کامل

 1. تعداد مرغ در هر کاتون باید 10 عدد ویک نواخت باشد
 2. وزن کارتون بسته بندی متعلق به وزن مرغ x 10 بغیر از مرغ وزن سنگین 1400 گرم به بالا
 • وزن کارتون مرغ 1100 گرم مساوی 11 کیلو گرم ده عدد مرغ
 • وزن کارتون مرغ 1200 گرم مساوی 12 کیلوگرم ده عدد مرغ
 • وزن کارتون مرغ 1300 گرم مساوی 13 کیلوگرم ده عدد مرغ
 1. بعلت جا نگرفتن ده عدد مرغ 1400 گرم در کارتون بسته بندی 8 عدد مرغ باشد وباوزن کلی 11.200کیلوگرم
 2. تاریخ مصرف بر روی کارتون بسته بندی ومرغ بمیلادی باشد
 3. قیمت مرغ سنگین 1600 1700 1800 گرم بایستی 100$ برای هر تن کمتر باشد

 

انالیز گوشت فیله سینه مرغ منجمد

باید خالی از استخان وپوست باشد ونوع بستع بندی ان :

 1. بسته بندی کارتون 9 ظرفی یک کیلویی
 2. بسته بندی کارتون 4 ظرفی 2.5 کیلو گرم

 

 

مشخصات ران مرغ منجمد

بسته بندی ران مرغ باید 10 ظرفی بهای هر ظرف یک کیلوگرم دارنده 3 4 عدد ران مرغ

 

 

مشخصات جگر مرغ

بسته بندی کارتون جگر مرغ 8.1 کیلوگرم دارنده 10 ظرف 450 گرمی

 

بال مرغ کامل

بسته بندی کارتون بال مرغ 9 کیلوگرمی دارنده 10 ظرف 900گرمی

 

دومبه گوسفند

بسته بندی کارتون دمبه 20 کیلوگرم باشکل قرصی دمبه وتاریخ مصرف 4 ماهه

 

بارگیری ازمبدا یک کامیون تریلی ویک کامیون تک معدل 30 تن بار ماشین عراقی

پست بعدی

مقررات ثبت شرکت‌های دارویی ایران و محصولات آن‌ها در عراق:

پ دسامبر 11 , 2014
شرکت‌های ایرانی ثبت شده و متقاضی ثبت از شرط ارائه گواهی‌نامه بین‌المللی جهت محصولاتشان معاف می‌باشند مشروط به اینکه ضوابط ذیل را رعایت کرده و این ضوابط شامل شرکت‌هایی که مایل به ثبت خود در عراق هستند می‌باشد. ارائه مدارک مورد نیاز واحد ثبت شرکت‌ها به اضافه مدارک ذیل: گواهی‌نامه […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق