امضای یادداشت تفاهم میان وزارت شهرداریهای عراق و چین

وزارت شهرداریهای عراق از یاددشت تفاهمی جهت فراهم نمودن سرمایه برای پروژه های زیربنایی عراق با چین خبر داد. شرکت های چینی نیز بر حمایت از پروژه های آن وزارتخانه به روش پرداخت تاخیری موافقت نمودند. عبدالکریم انصاری در حاشیه دیدار خود به چین همچنین عنوان کرد که بر اساس این یادداشت تفاهم، بانک بین المللی دولتی چین پروژه های زیربنایی عراق را تا سقف 4.5 میلیارد دلار (قابل افزایش بسته به حجم پروژه های مربوطه) سرمایه گذاری نماید.

تاریخ: 12/02/2015

منبع: السومریه

 

تحلیل رایزن بازرگانی:

 

بدلیل مشکلات بودجه ای عراق، دولت درصدد جذب سرمایه های خارجی و فاینانس پروژه ها و یا ترک مناقصه در صورت پرداخت تاخیری به پیمانکاران خارجی است. این روش در استان دیالی توسط استاندار به شرکتهای ترک نیز طی ماه گذشته پیشنهاد و جمعی از این شرکتها برای مذاکره به عراق آمدند.

پست بعدی

مناقصات عراق 2015/2/7

ی مارس 8 , 2015
شناسه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15030079 ارائه خدمات SEC برای پروژه الاحدب النفتی 19/3/2015 — 1% واسط 15030080 بارگیری و تخلیه محصول گندم 18/3/2015 — 1% بابل 15030081 PROVISION OF ELECTRICAL AND INSTRUMENTATION MAINTENANCE SERVICES AT GARRAF ASSET OPERATION FACILITIES FOR PETRONAS […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق