مناقصات عراق ۲۰۱۴/۱۰/۲۵

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

۱۴۱۰۰۳۴۰

نفت، گاز و پتروشیمی

Provision Of Engineering, Procurement, Construction And Commissioning (EPCC) For ISF Camps & Cheek Points For Phase 3

23/11/2014

100

1%

میسان

۱۴۱۰۰۳۴۱

نفت، گاز و پتروشیمی

Provision Of Procurement, Construction And Commissioning (PPC) For Early Civil Works Of SWP1 Expansion For Phase 3

23/11/2014

100

1%

میسان

۱۴۱۰۰۳۴۲

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Spare Parts, Tires and Batteries (on call)

6/11/2014

100

1%

میسان

۱۴۱۰۰۳۴۳

خدمات عمومی و حرفه ای

WT1011 Clean and Maintenance

13/11/2014

100

1%

میسان

۱۴۱۰۰۳۴۴

خدمات عمومی و حرفه ای

THE PROVISION OF MAINTENANCE SERVICE

6/11/2014

100

1%

میسان

۱۴۱۰۰۳۴۵

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Long Term Supply of Lubricant

6/11/2014

100

1%

میسان

۱۴۱۰۰۳۴۶

نفت، گاز و پتروشیمی

Provision Of Engineering, Procurement, Construction And Commissioning (EPCC) For ISF Camps & Cheek Points For Phase 3

23/11/2014

100

1%

میسان

۱۴۱۰۰۳۴۷

عمران و راه سازی

تهیه مطالعات اقتصادی و فنی پروزه جزیره مهناویه

۲۰/۱۱/۲۰۱۴

۱۰۰

۱%

بابل

۱۴۱۰۰۳۴۸

عمران و راه سازی

Provision Of Procurement, Construction And Commissioning (PPC) For Early Civil Works Of SWP1 Expansion For Phase 3

23/11/2014

85

1%

میسان

۱۴۱۰۰۳۴۹

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه دستگاه های محافظتی Ups

6/11/2014

45

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۳۵۰

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه تجهیزات سالن ورزشی و ژیمناستیک

۶/۱۱/۲۰۱۴

۱%

واسط

۱۴۱۰۰۳۵۱

عمران و راه سازی

احداث جاده امام علی و روستاهای متفرقه در منطقه الدبونی

۵/۱۱/۲۰۱۴

۱%

واسط

۱۴۱۰۰۳۵۲

عمران و راه سازی

احداث جاده السده و روستای الخوالد با مسافت ۱۴ کیلومتر در منطقه الدبونی

۱۰/۱۱/۲۰۱۴

۱۶۵

۱%

واسط

۱۴۱۰۰۳۵۳

عمران و راه سازی

بازسازی جاده الحجام در بخش النعمانیه با مسافت ۱۵٫۳ کیلومتر

۱۰/۱۱/۲۰۱۴

۱۶۵

۱%

واسط

۱۴۱۰۰۳۵۴

عمران و راه سازی

تهیه طرح و مطالعات تفصیلی برای احداث بیمارستان ۱۰۰ تخت خواب

۲۰/۱۱/۲۰۱۴

۱%

بابل

۱۴۱۰۰۳۵۵

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه نصب و راه اندازی سیستم کابل نوری FIBER OPTIC

17/11/2014

125

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۳۵۶

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

تهیه صفحه های آهنی کربنی نوع ۵t37-2 با عرض ۳۰۰mm

18/11/2014

125

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۳۵۷

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

خرید ژنراتور با قدرت۱۲۵۰KVA

18/11/2014

45

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۳۵۸

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه کابل های الکتریکی

۱۹/۱۱/۲۰۱۴

۱۶۵

۱%

بغداد

۱۴۱۰۰۳۵۹

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

خرید ژنراتور با قدرت ۳۵۰KVA

23/11/2014

45

1%

بغداد

۱۴۱۰۰۳۶۰

عمران و راه سازی

احداث اتاق همراه با بخش های مربوطه در بخش های داخلی شرکت

۱۹/۱۱/۲۰۱۴

۱۲۵

۱%

التامیم

۱۴۱۰۰۳۶۱

عمران و راه سازی

احداث ساختمان مهدکودک در بخش فنی

۶/۱۱/۲۰۱۴

۲۰۵

۱%

بابل

۱۴۱۰۰۳۶۲

نفت، گاز و پتروشیمی

Provision of EPC Services for Diesel Oil Purifier at CPF-1 Power Plant

17/11/2014

85

1%

میسان

۱۴۱۰۰۳۶۳

نفت، گاز و پتروشیمی

Provision of Engineering, Procurement, Construction (EPC) Service of Phase 3 Office Building

16/11/2014

1%

میسان

۱۴۱۰۰۳۶۴

نفت، گاز و پتروشیمی

Provision of Drilling Fluids Materials, Equipment and Services

12/11/2014

85

1%

میسان

۱۴۱۰۰۳۶۵

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Provision of HSE Critical Competence Assessment and Coaching Service

12/11/2014

85

1%

میسان

۱۴۱۰۰۳۶۶

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

QUOTATION FOR THE SUPPLY SPARE PARTS FOR STEAM TURBINES ITEM NO.GT-1301/2301 MANUFACTURED BY MHI

23/11/2014

1%

تامیم

۱۴۱۰۰۳۶۷

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

QUOTATION FOR SUPPLY OF CYLINDRICAL GRINDING MACHINE FOR EXTERNAL AND INTERNAL GRINDING STANDARD EQUIPMENT

7/12/2014

1%

تامیم

۱۴۱۰۰۳۶۸

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

QUOTATION FOR SUPPLY OF UOP MEROX CTAALST W.S

7/12/2014

1%

تامیم

۱۴۱۰۰۳۶۹

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

QUOTATION FOR SUPPLY OF FACING LATHE MACHINE

7/12/2014

1%

تامیم

۱۴۱۰۰۳۷۰

نفت، گاز و پتروشیمی

Provision of Inspection & Technical Support for Maintenance of Wellhead & Christmas Tree

16/11/2014

85

1%

میسان

۱۴۱۰۰۳۷۱

عمران و راه سازی

بازسازی بخش تعمیرات در البرجسیه

۷/۱۲/۲۰۱۴

۴۵

۱%

بصره

۱۴۱۰۰۳۷۲

عمران و راه سازی

بازسازی ساختمان های مسکونی

۷/۱۲/۲۰۱۴

۱۲۵

۱%

بصره

۱۴۱۰۰۳۷۳

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

سیستم دوربین های نظارتی الرمیله شمالی

۷/۱۲/۲۰۱۴

۱۲۵

۱%

بصره

۱۴۱۰۰۳۷۴

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

سیستم دوربین های مراقبتی برای اداره چاه های نفت ذی قار

۷/۱۲/۲۰۱۴

۱۲۵

۱%

بصره

۱۴۱۰۰۳۷۵

خدمات عمومی و حرفه ای

تعمیر مخزن(tk-22) نوع floating roof با ظرفیت۲۳۰۰۰ م۳

۳۰/۱۱/۲۰۱۴

۱۲۵

۱%

بصره

۱۴۱۰۰۳۷۶

خدمات عمومی و حرفه ای

رفع مشکلات و راه اندازی کارخانه کلور سدیم در کرمه علی

۳۰/۱۱/۲۰۱۴

۱۲۵

۱%

بصره

۱۴۱۰۰۳۷۷

عمران و راه سازی

احداث ساختمان آتش نشانی

۱۶/۱۱/۲۰۱۴

۱۲۵

۱%

بصره

۱۴۱۰۰۳۷۸

عمران و راه سازی

سخت استراحتگاه در منطقه اللحیس

۱۶/۱۱/۲۰۱۴

۲۰۵

۱%

بصره

۱۴۱۰۰۳۷۹

عمران و راه سازی

احداث ساختمان بخش تولیدات در ارطاوی

۱۶/۱۱/۲۰۱۴

۱۴۵

۱%

بصره

۱۴۱۰۰۳۸۰

عمران و راه سازی

احداث ساختمان مقر اداره شرکت نفت البرجسیه

۱۶/۱۱/۲۰۱۴

۲۴۵

۱%

بصره

پست بعدی

مناقصات عراق ۲۰۱۴/۱۰/۲۶

د اکتبر 27 , 2014
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه ۱۴۱۰۰۳۸۱ عمران و راه سازی آسفالت جاده ساختمان جدید مجتمع صنعتی در البرجسیه ۱۶/۱۱/۲۰۱۴ ۱۴۵ ۱% بصره ۱۴۱۰۰۳۸۲ عمران و راه سازی تهیه ،ارتباط، نصب و تست مخازن نوع (GRP) با ظرفیت ۳۰۰۰ متر مکعب […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق