هیأت وزیران لایحه بودجه سال 2023 را تصویب کرد…

میقاتی پیشنهاد «تجدید نظر» در قانونى را داد که به رئيس بانك«مرکزی» اختیارات گسترده می دهد.
پس از اتمام بررسى لایحه بودجه سال 2023 در 6 جلسه، هیأت وزیران آن را تصویب کرد. این شورا همچنین پیش نویس قانونی را با هدف اعطای حق قانون گذاری در زمینه گمرک به دولت تصویب کرد. نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان در این نشست اعلام کرد که وى قصد دارد کمیته ای برای بررسی «قانون پولی و اعتباری» تشکیل دهد که وظایف و اختیارات بانک مرکزی لبنان را تعيين می کند. این امر پس از صدور گزارش «حسابرسی کیفری» از حساب‌های بانک مرکزی که نشان دهنده هدر رفت پول عمومی و ضعف کنترل و نظارت بر هزینه‌های ادارات رسمی بود.

https://tinyurl.com/fckcunbr
https://tinyurl.com/nx27dtd5
https://tinyurl.com/59vhmyyy

پست بعدی

ورود کشتی اکتشاف نفت و گاز همراه با امید لبنانی ها

ی آگوست 20 , 2023
علی حمیه، وزیر فواید عامه و حمل و نقل لبنان در توئیتی از طریق توییتر از ورود کشتی اکتشافی نفت و گاز به آب‌های اقتصادی لبنان به نقطه حفاری تعیین‌شده خبر داد. این کشتی قرار است در پایان ماه جاری، فرآیند حفاری اکتشافی را در منطقه دریایی شماره 9 در […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق