ورود کشتی اکتشاف نفت و گاز همراه با امید لبنانی ها

علی حمیه، وزیر فواید عامه و حمل و نقل لبنان در توئیتی از طریق توییتر از ورود کشتی اکتشافی نفت و گاز به آب‌های اقتصادی لبنان به نقطه حفاری تعیین‌شده خبر داد. این کشتی قرار است در پایان ماه جاری، فرآیند حفاری اکتشافی را در منطقه دریایی شماره 9 در مرز با اسرائیل آغاز کند. منابع وزارتی با اشاره به اينكه “امیدها زیاد است که مقادیر تجاری گاز وجود داشته باشد” گزارش دادند که محل حفاری اولین چاه در جایی در حدود 20 کیلومتری به سمت شمال (در سمت لبنان) از خط مرزی قرار خواهد گرفت.
برآوردهای مطالعات اولیه، نشان می‌دهد که آب‌های اقتصادی لبنان حاوی حدود 30000 میلیارد متر مکعب گاز است (تتضمن نحو 30 ألف مليار متر مكعب)که در10 بلوک دریایی توزیع شده است. با این حال، بر اساس منابع همراه مطالعات لبنانی و اروپایی درباره مقادیر گاز در لبنان، این اعداد برای تأكید آن، به پنج سال اکتشاف، حفاری، استخراج و مطالعات نیاز دارند. این منابع به الشرق الاوسط افزوده اند که برآوردها نشان می دهد که مخازن گاز در عمق 1700 تا 2000 متری زیر سطح دریا قرار دارند
https://tinyurl.com/mwufzcrc
https://tinyurl.com/4nyxk3pp

پست بعدی

شرایط ثبت ، واردات و استفاده از دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی لبنان

ش سپتامبر 23 , 2023
دارا بودن گواهی انطباق با استاندارد اجباری لبنان یا اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا، ژاپن و استرالیا دریافت مجوز واردات و صادرات از وزارت بهداشت ( برای کالاهای مندرج در قانون داروسازی لبنان مورخ 1994) برای کالاهای غیرمندرج در قانون داروسازی لبنان، تشکیل کمیته فنی جهت بررسی اسناد کالا به شرح […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق