سرود ملی لبنان

متن سرود ملی لبنان :

كُلّنا لِلوَطَن للعلی للعلم ملئ عين الزّمن سيفنا والقلم
سهلنا والجبل منبت للرجال قولنا والعمل فی سبيل الكمال
كُلّنا لِلوَطَن للعلی للعلم
كُلّنا لِلوَطَن
شيخنا والفتی عند صوت الوطن أسد غاب متی ساورتنا الفتن
شرقنا قلبه أبداً لبنان صانه ربه لمدی الأزمان
كُلّنا لِلوَطَن للعلی للعلم
كُلّنا لِلوَطَن
بحره برّه دُرّة الشَرقين رِفدُهّ برّهُ مالئ القطبين
إسمه عزّه منذ كان الجدود مجدُهُ أرزُهُ رمزُهُ للخلود
كُلّنا لِلوَطَن للعلی للعلم
كُلّنا لِلوَطَن

ترجمه فارسی :

«همه ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!
چشم عصور به شمشیر و قلم ما رشک می‌برد.
کوهستان و فراز و نشیب‌های میهن، مردانمان را تنومند و بیباک بار می‌آورد.
کردار و گفتار ما در راه رسیدن به کمال است.
همه ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!
همه ما برای میهن!

پیر و جوان ما در انتظار فراخوان وطن است!
و در روز مبادا همچون شیر غرانند.
قلب شرقمان برای همیشه لبنان است
پروردگار برای ابد آن را محفوظ نگه‌دارد.
همه ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!
همه ما برای میهن!

دریا و زمینش گوهر مشرق زمین‌اند.
کردار نیکش از شمال به جنوب زمین را فراگرفته‌است.
نام آن افتخارش بوده‌است از روز ازل؛نماد جاودانگی (سرو لبنان) افتخارش است.
همه ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!
همه ما برای میهن!»

پست بعدی

متن موافقتنامه های بازرگانی و اقتصادی لبنان با سایرکشورها

ی مه 28 , 2023
موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی، علمی و فنی لبنان با کشور ارمنستان (خلاصه عربی) موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور استرالیا (متن انگلیسی) موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور استرالیا (متن عربی) موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور استرالیا (خلاصه عربی) موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور آذربایجان (متن عربی) موافقتنامه بازرگانی […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق