فیلم مستند فرصتهای ناشناخته لبنان

قسمت پنجم مجموعه مستند لبنان، عروس مدیترانه؛ «فرصت‌های ناشناخته»

🔺معرفی فرصت‌های کم‌نظیر و ناشناخته صادرات به لبنان در گفتگو با رایزن بازرگانی جدید ایران در لبنان

🔹چرا ترکیه در سالهای مختلف بیش از ۲۰ تا ۴۰ برابر ایران به لبنان صادرات دارد؟ (صادرات ترکیه به لبنان در سال ۲۰۲۲ بنابر آمار رسمی بیش از ۴۰ برابر ایران است)

🔸چرا دولت دوازدهم در سالهای قبل در بسیاری از کشورهای هدف صادراتی از جمله لبنان، رایزنی بازرگانی ایران را تعطیل کرده بود؟

🔹اعلام آمادگی رایزنی بازرگانی ایران در لبنان برای مشاوره و کمک به صادرکنندگان

🔸نیازهای بازار لبنان و ضرورت تعریف همکاری‌های برد برد اقتصادی میان دو کشور

🕰 امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت، ساعت ۱۸ 📺 شبکه یک سیما ◽️تکرار ۱۰ صبح یکشنبه

🔻مجموعه مستند #لبنانعروسمدیترانه
◽️ شنبه‌ها و دوشنبه‌ها، ساعت ۱۸
◽️ شبکه یک سیما
◽️تکرار ۱۰ صبح روز بعد

◾️بازپخش: سه شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها
◾️ساعت ۲۲ از شبکه پنج سیما

پست بعدی

فیلم فرصت های ناشناخته بازار لبنان

ش مه 13 , 2023

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق