هفت سال است در گرجستان رایزن بازرگانی نداریم

رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان
رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان
هفت سال است در گرجستان رایزن بازرگانی نداریم
/
مریم سلطانی، خزانه دار اتاق بازرگانی ایران و گرجستان: ۷ سال است در گرجستان رایزن اقتصادی نداریم، اما آنها چند رایزن اقتصادی در ایران دارند که فارسی هم بلد است!

پست بعدی

ایران در سوریه رایزن بازرگانی ندارد

چ دسامبر 11 , 2019

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق