مناقصات عراق 2013/12/28

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

13120494

عمران و راه سازی

اجرای عملیات آسفالت و خط کشی میدان پارکینگ ماشین

8/1/2014

165

1%

کرکوک

13120495

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

supplyment power supply services

9/1/2014

1%

13120496

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

suplying sheet piles

20/1/2014

205

1%

13120497

عمران و راه سازی

پروژه ساخت سالن های مطالعاتی در دانشکده هنر

30/1/2014

205

1%

13120498

عمران و راه سازی

پروژه ساخت سالن های مطالعاتی در دانشکده تربیت بدنی

30/1/2014

205

1%

13120499

عمران و راه سازی

پروژه ساخت سالن های مطالعاتی در دانشکده پزشکی

30/1/2014

410

1%

13120500

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه لوازم جانبی برای سیستم اندازه گیری سرعت توربین

2/2/2014

45

1%

13120501

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه36 cylinder liner برای موتورهای واتسلا

26/1/2014

45

1%

13120502

عمران و راه سازی

ساخت حسینیه حضرت زینب

23/1/2014

45

1%

بابل

13120503

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه 3 موتور دیزلیDEVITZ

228/1/2014

85

1%

13120504

عمران و راه سازی

پروژه ارتباط دادن ساختمان های مجتمع مهندسی در البرجسیه

2/2/2014

1%

13120505

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Supply of maintenance equipment storage caravans for the West Qurna field (2nd phase), Republic of Iraq

#REF!

165

1%

13120506

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

SPARE PARTS FOR AIR SCREW COMPRESSORITEM 3925 JA-JB

15/1/2014

100

1%

13120507

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

CHIMECAL MATERIALS QT.45 TON PDC (C3 H6CL2)

15/1/2014

100

1%

13120508

خدمات عمومی و حرفه ای

بارگیری و تخلیه غلات در مخازن تاجی

13/1/2014

410

1%

13120509

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه تجهیزات ساخت و ساز برای کراخانه آسفالت

2/1/2014

45

1%

13120510

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه 30000 متر مکعب شن از نوع A

2/1/2014

45

1%

13120511

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Supply of Fukui Seisakusho spare parts for the West Qurna field (2nd phase), Republic of Iraq

#REF!

1%

13120512

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Supply of general spare parts for Xmas trees for the West Qurna field (2nd phase), Republic of Iraq

19/1/2014

1%

13120513

نفت، گاز و پتروشیمی

Well Stimulation of Production Wells for the West Qurna Field (2nd Phase), Republic of Iraq

13/1/2014

1%

پست بعدی

مناقصات عراق 2013/12/29

د دسامبر 30 , 2013
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 13120538 عمران و راه سازی پروژه احداث سالن های مطالعه در دانشکده ادبیات #REF! — 1% — 13120539 عمران و راه سازی ترمیم و بازسازی 4 مدرسه در بخش النعمانیه 13/1/2014 45 1% واسط 13120540 […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق