صادرات جمهوری آذربایجان در بخش غیر نفتی 30.5 درصد افزایش یافته است

به گزارش مرکز تحلیل و ارتباطات اصلاحات اقتصادی صادرات در بخش غیر نفتی 316.7 میلیون دلار یا 30.5 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2020 افزایش یافته است. در هفت ماه نخست امسال صادرات آذربایجان بالغ بر 11.4 میلیارد دلار و در بخش غیر نفتی 1.4 میلیارد دلار بوده است. در بخش غیرنفتی صادرات میوه و سبزیجات 338 میلیون دلار است. در دوره مربوطه در صادرات غیر نفتی، فلزات آهنی و محصولات آنها 2.4 برابر، نخ پنبه 2.8 برابر، شکر 2.3 برابر، محصولات شیمیایی 37 درصد، الیاف پنبه 88.5 درصد و محصولات آلومینیوم و آلومینیوم 42 درصدی افزایش ثبت شده است. طی روند عادی سازی، صادرات در ماه جولای بالغ بر 2.6 میلیارد دلار بود. صادرات در بخش غیر نفتی 55.7 درصد افزایش یافت و به 192 میلیون دلار رسیده است. در ماه جولای امسال، صادرات محصولات غذایی نسبت به ماه مشابه سال قبل 6 درصد افزایش یافته و به 43 میلیون دلار رسیده است و محصولات غیر خوراکی با 80.1 درصد افزایش به 149 میلیون دلار رسیده است.

نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن:

آذربایجان توسعه صادرات را به عنوان یکی از شاخصهای توسعه اقتصادی مد نظر قرار داده و با آموزش مداوم تجار، حمایتهای مالی، جذب سرمایه گذاری خارجی، بهبود فضای کسب و کار در حال پیشرفت میباشد.

منبع : AZERTAC

پست بعدی

گزارش رایزن بازرگانی از وضعیت بازار لوازم و تجهیزات ساختمانی عراق

چ سپتامبر 22 , 2021

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق