قوانین ثبت بذر در وزارت کشاورزی عراق برای صادرات

1

 

 1. درخواست ثبت در كمیته ثبت وحمایت بذرهای كشاورزی وبا داشتن موارد زیر:
  1. داشتن حد اقل 3 زمین كشاورزی آماده كاشت در وسط وجنوب عراق
  2. داشتن آب كشاورزی مناسب
  3. گلخانه شیشه ای ویا پلاستیکی ودستگاهای مور نظر برای کاشت آزمایش بذر
  4. نیروی متخصص آزمایشگاهی دارنده مدرک فوق لیسانس
  5. مخازن حفظ بذر
  6. ارسال گزارش آزمایش

   

 2. تشکیل کمیته برای بازدید از زمین کشاورزی وپایش مداوم از طریق GPS
 3. پرداخت مبالغ زیر برای اجرای آزمایش
  1. (3,000,000) سه میلیون دینار یک قلم بذر
  2. (2,500,000) دومیلیون ونیم دینار دو قلم بذر
  3. (2,000,000) دو میلیون دینار برای سه قلم به بالا (برای هر قلم)

   

 4. تقدیم مجوز بهداشت محصول برای هر قلم
 5. تقدیم پیشنهاد فنی هر نوع بذر از شرکت تولید کننده
 6. شرکت می تواند فقط پنج قلم از بذرها را برای آزمایش ارسال کند
 7. آزمایش توسط کمیته ملی انجام می شود
 8. یک نمونه از بذر به دبیرخانه کمیته ثبت ارسال می گردد
 9. مقاسیه بقیه بذرها برای مقایسه با بذر آزمایش شده می باشد
 10. موارد فوق بایستی حد اقل یکماه قبل از واردات صورت پذیرد

رضازاده

یک دیدگاه برای “قوانین ثبت بذر در وزارت کشاورزی عراق برای صادرات

 1. بازتاب: Derrick

نظرات بسته شده اند.

پست بعدی

مناقصات عراق 2013/12/24

ش دسامبر 28 , 2013
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 13120460 بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات supply 300 ton copper rods 8mm 7/1/2014 85 1% — 13120461 بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات supply 200 ton Galvanized steel wire outer dia 5.7 mm 14/1/2014 […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق