مناقصات عراق 2013/12/24

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

13120460

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

supply 300 ton copper rods 8mm

7/1/2014

85

1%

13120461

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

supply 200 ton Galvanized steel wire outer dia 5.7 mm

14/1/2014

85

1%

13120462

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

supply 400 km aluminum stranded conductores steel reinforced semi product ACSR490/65 mm2

7/1/2014

85

1%

13120463

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

supply 300 km simi product distribution cables (rural cables ) size 1*70* mm2

8/1/2014

85

1%

13120464

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

supply 135 km simi prduct distributiion cables (rural cables ) size 1*50 mm2

8/1/2014

85

1%

13120465

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

supply 135 km simi prduct distributiion cables (rural cables ) size 1*50 mm2

13/1/2014

85

1%

13120466

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

supply 100 km sismi product power cable size (3*150+70)mm2

13/1/2014

85

1%

13120467

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

supply 300 ton aluminum rods 9.5mm

15/1/2014

85

1%

13120468

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

AFFF FOAM 3% (LIGHT WATER)

5/1/2014

85

1%

13120469

خدمات عمومی و حرفه ای

provision of third party wttness for metering skids CPF1 & CPF2

16/1/2014

100

1%

13120470

آب و فاضلاب و محیط زیست

provision of EPCCM of drinking water treatment plant for local people

12/1/2014

100

1%

13120471

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

provision of supply and services of MPFM(multi phase flow meter ) for intelligent field system project

8/1/2014

100

1%

13120472

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

purchase of gravity valves filter package ankd oxygen scavenger chemical injection skid for water treatment Upgrading of CPF1

16/1/2014

100

1%

13120473

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

BLEEDING AIR VALVES

14/1/2014

45

1%

13120474

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

OIL TRANSFORMERS PURIFIER

19/1/2014

45

1%

13120475

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

HYDROLICE ACIDE

19/1/2014

45

1%

13120476

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

SUTTING SYSTEM REPAIR

19/1/2014

85

1%

13120477

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

SUPPLING SAFTY AND SHUT AND SHUT DOWN EQUEPMENTS

14/1/2014

45

1%

13120478

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

CONTROL AND STOPPING VALVES WITH ALL ACCESSORIES FOR UNITS (RE.5) SIEMENS V94.2

19/1/2014

85

1%

13120479

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

equipment for heat exchangeers tube bundle inspection an maintenance to west qurna field (second phase)

5/2/2014

410

1%

13120480

عمران و راه سازی

اجرای عملیات گسترش منطقه شماره 840 در محدوده شهرداری الدوره

19/1/2014

165

1%

بغداد

13120481

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

supply it with Medical requirement

7/1/2014

5,000

1%

13120482

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

supply it with Medical requirement

5/1/2014

5,000

1%

13120483

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

MEDICAL APPLIANCES

8/1/2014

1%

13120484

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

Project of created genetic tests centre by buying service genetics tests items

7/1/2014

5,000

1%

13120485

خدمات عمومی و حرفه ای

احداث مخزن خنک کننده در بخش توزیع تجهیزات پزشکی

6/1/2014

85

1%

13120486

عمران و راه سازی

احداث ساختمان ححفاظت از پروژه های راه اندازی در واحد جداسازی گاز قوطان

19/1/2014

85

1%

کرکوک

13120487

عمران و راه سازی

احداث ساختمان ححفاظت از پروژه های راه اندازی در واحد جداسازی گاز شوراو

19/1/2014

85

1%

کرکوک

13120488

عمران و راه سازی

احداث ساختمان ححفاظت از پروژه های راه اندازی در واحد جداسازی گاز بابا

19/1/2014

85

1%

کرکوک

13120489

عمران و راه سازی

احداث ساختمان برای کارمندان بخش تولید

19/1/2014

85

1%

کرکوک

13120490

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

نصب دستگاه پرس گاز همراه با اتصالات در واحدAB5

19/1/2014

245

1%

کرکوک

13120491

خدمات عمومی و حرفه ای

LABORATORY AUTOMATIC DISTILLATION

19/1/2014

85

1%

13120492

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

: Supplying Welding Machine for Producing Cooling Cells for Power Transforms

20/1/2014

1%

13120493

عمران و راه سازی

ساخت مجتمع مسکونی

15/1/2014

1%

پست بعدی

مراکز اطلاع رسانی بازار عراق

ی دسامبر 29 , 2013
  رایزنی بازرگانی ایران در عراق   نام مسئول : ابراهیم محمد رضازاده تلفن : 0096415377856 و7700055152 -00964 فکس : 15379266-00964 ایمیل : rezazadeh.e@gmail.com وبسایتها : http://ERezazadeh.com http://iraq.tpo.ir http://dmr.ir آدرس : عراق – بغداد – منطقه صالحيه – خيابان کراده مريم – محله 222 – زقاق 19 مقابل درب سفارت […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق