تحولات حاکی از انفجار بزرگ در لبنان است

منابع سیاسی نزدیک به عین التینه نسبت به وخامت اوضاع لبنان هشدار می دهند، و بر این باور هستند که تحولات و شاخص هاى اخیر خطر انفجار بزرگی را که ممکن است قبل از انتخاب رئیس جمهور صورت گیرد، نشان مى‌دهد، مگر اینکه اوضاع در داخل و خارج اصلاح شود. همچنین زمینه ها و عناصر زیادی وجود دارد که به انفجار كمك مى‌كند. مهمترین اين زمینه ها عبارتند از:

1-فلج کامل کار دولت، و در نتیجه، فرو رفتن کشور به هرج و مرج بیشتری در سطح متفاوتی است. یکی از وزرا می گوید که هیات وزیران می تواند هر زمان که بخواهد برای رسیدگی به موضوع حقوق و دستمزدهای دولتی و غیره تشکیل جلسه دهد، اما آنچه اخیرا در فضای تنش و تنش سیاسی شاهد بوده ایم و شاهد آن هستیم، تشويق کننده نیست.

2- تعطيل کار مجلس نمايندگان و جلسات قانونگذاری.

3- بدتر شدن وضعیت اجتماعی لبنانی ها و وخامت اوضاع کارگران بخش دولتی اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین بازنشستگان.

4- ادامه فلج شدن ادارات و بخش عمومی و خطرات پایان دادن به وظایف شهرداری ها و شهرداران بدون برگزاری انتخابات جديد یا تمدید شوراهای فعلی تا پس از انتخاب رئیس جمهور.

5-افزایش حوادث و تصادفات و بی قانونی در خیابان، علیرغم نقش ارتش و نیروهای امنیتی در حفظ ثبات عمومی.

پست بعدی

سناریوهای پس از پایان دوره سلامه (رئیس بانک مرکزی لبنان)

پ مارس 30 , 2023
با نزدیک شدن به پایان مأموریت ریاض سلامه در اول ماه آگوست آینده(10 مرداد آینده)، بيروت در مرحله بعدی با یک خلأ اضافی دیگر در یکی از اولین مراکز کشور، یعنی رياست بانک مركزى لبنان مواجه خواهد بود. پس از تأكید غیرممکن بودن تمدید سلامه که از سال 1993 سمت […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق