مشکل تامین سوخت در لبنان


با توجه به عدم توانایی مردم در مناطق کوهستانی لبنان برای تامین هزینه سوخت و یا خرید برق از ژنراتورهای محلی، مردم مجبور به استفاده از هیزم، خاک اره و زغال سنگ هستند.

ملاحظات رایزن بازرگانی

بخاری های گازی ایران پیش از این به لبنان صادرمیشد و هم اکنون هم در برخی از مغازه ها مشاهده میشود ولیکن نبود گاز شهری و بالا رفتن قیمت کپسول گاز و مصرف زیاد بخاری گازی دلیل عمده استقبال نکردن مردم از این بخاریها میباشد.

منبع: لبنان فایلز

پست بعدی

برگزاری ششمین همایش هواوی در لبنان

س نوامبر 29 , 2022
هوآوی در جهت کشف استعدادها و حمایت آنهادر زمینه های هوش مصنوعی، ابر داده، امنیت دیجیتال، شبکه ی بیسیم و ذخیره سازی داده اقدام به برگزاری ششمین همایش خود در لبنان نمود.وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت کار لبنان این همایش را پشتیبانی و حمایت میکنند. ملاحظات رایزن بازرگانی […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق