مناقصات 2013/11/20

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

13110455

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان بریده با مسافت 4.5 کیلومتر

2/12/2013

125

1%

13110456

عمران و راه سازی

ساخت جدول های درختکاری و جدول های میانی خیابان العوفیه

2/12/2013

10

1%

13110457

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

پروزه های اداره بهداشت میسان

2/12/2013

10

1%

13110458

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

agricultural supplies to supply 30000tons of dap fertilliser

2/12/2013

205

1%

13110459

عمران و راه سازی

ساخت طبقه هشتم اداره بهداشت الشعبیه

2/12/2013

205

1%

13110460

خدمات عمومی و حرفه ای

اجرای خدمات بیمه پروژه های نفتی

8/12/2013

85

1%

13110461

نفت، گاز و پتروشیمی

Gas Chromatography for total sulfur 26

11/12/2013

85

1%

13110462

عمران و راه سازی

آسفالت جاده های ارتباطی روستاهای السروحج ، الرساله و اللحمدانیه

3/12/2013

85

1%

نینوا

13110463

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان اصلی قیاره- شرقاط

3/12/2013

85

1%

نینوا

13110464

عمران و راه سازی

احداث جاده های العرنه، خلیل و السده

3/12/2013

20

1%

نینوا

13110465

عمران و راه سازی

احداث جاده المحلبیه

3/12/2013

125

1%

نینوا

13110466

عمران و راه سازی

آسفالت جاده برطله

3/12/2013

85

1%

نینوا

13110467

عمران و راه سازی

آسفالت جاده شیخ ابراهیم

3/12/2013

85

1%

نینوا

13110468

عمران و راه سازی

آسفالت جاده العباسیه

3/12/2013

125

1%

نینوا

13110469

عمران و راه سازی

آسفالت جاده صفیه و بازسازی پل المفری

3/12/2013

85

1%

نینوا

13110470

عمران و راه سازی

ساخت مجدد مرقد امام زید

9/12/2013

165

1%

دیوانیه

13110471

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و تجهیز واحد های پمپاژهای آب

9/12/2013

165

1%

دیوانیه

 

 

علاقمندان به مشارکت در مناقصات کشور عراق جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل رایزن بازرگانی ایران در عراق به آدرس زیر تماس حاصل نمایند .

rezazadeh@tpo.ir

پست بعدی

افزایش ظرفیت های پزشکی عراق

ی نوامبر 24 , 2013
‏رمزی رسول، مدیر کل اداره بین المللی بهداشت وزارت بهداشت عراق گفت که این وزارتخانه به تلاش های خود برای جذب پزشکان متخصص خارجی برای درمان موارد پیچیده پزشکی در داخل بیمارستان های عراق و آموزش و بهبود مهارت های کارکان پزشکی [عراقی] در تازه ترین فنون جراحی ادامه می […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق