خدمات رایزن بازرگانی به شرکتهای خدمات فنی و مهندسی

کمیته ماده (19) آیین نامه اجرایی حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی )شماره‌ : .59339ت‌27213ک تاریخ : 1382.10.23(

این کمیته متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران (مسئول)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(معاونت راهبردی ریاست جمهوری)، بانک مرکزی ، وزارتخانه های نیرو، فنآوری اطلاعات، مسکن وشهرسازی و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران درخصوص مسائل مرتبط با امور ذیل ، اتخاذ تصمیم می نماید :

1) تعیین سقف ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز متقاضیان شامل پیش پرداخت، انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان، گواهی خط اعتباری

2) صدور مجوز خروج موقت ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز پیمانکاران

3 ) مجوز ورود ماشین آلات و تجهیزات بکارگرفته شده در پروژه های برون مرزی

4) کنترل، بازرسی و نظارت برحسن اجرای پروژه های برون مرزی براساس ضوابط معین

5) صدور مجوز استفاده از تسهیلات بانکی برای پیمانکاران درچارچوب آیین نامه تامین مالی صادرات کالا و خدمات مصوبه شورای پول و اعتبار

6) تایید مدارک جهت پرداخت جوایز صادراتی

 

وظایف رایزن بازرگانی در عراق در قبال صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی:

  1. تایید برگزاری مناقصه برای تصویب در کمیته ماده 19 و نامه به معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای معرفی به بانک جهت دریافت ضمانت نامه شرکت در مناقصه
  2. تایید ابلاغ کار و قرارداد برای دریافت ضمانت نامه ارزی حسن انجام کار
  3. تایید قرارداد برای ورود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز پروژه
  4. بازدید و نظارت بر حسن اجرای پروژه و گزارش جهت پرداخت تسهیلات و جوایز صادراتی
  5. تایید پایان کار برای خروج ماشین آلات و تجهیزات کارگاه    

اطلاعات تماس رایزن بازرگانی در عراق:    

Email: Rezazadeh.e@gmail.com

Site: ERezazadeh.com

Tel: 00964-1-5377856 Mobile: 00964-7700055151

پست بعدی

احصائیات تصدیر المنتجات الغیر نفطیة الایرانیة فی الاشهر العشره الماضیة

د فوریه 3 , 2014
اوضح الملحق التجاري الايراني في العراق بان اكثر الصادرات الايرانية في الاشهر العشره الماضية كانت الى الصين بقيمة 5.9 مليارد دولار وياتي بعدها في المرتبة الثانية دولة العراق بقيمة 4.8 مليارد دولار حيث انه الدولة الاهم بعد الصين التي تركز ايران صادراتها عليه وتاتي بعده الدول مثل الامارات والهند وافغانستان […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق