نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌منظور کاهش وابستگی آزمایشگاه‌های داخلی به تجهیزات و مواد وارداتی و همچنین استفاده از توانمندی‌های داخلی و حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان درزمینه ساخت تجهیزات و تولید مواد آزمایشگاهی، اقدام به برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت نموده است.

پست بعدی

مشکل تامین سوخت در لبنان

س نوامبر 29 , 2022
با توجه به عدم توانایی مردم در مناطق کوهستانی لبنان برای تامین هزینه سوخت و یا خرید برق از ژنراتورهای محلی، مردم مجبور به استفاده از هیزم، خاک اره و زغال سنگ هستند. ملاحظات رایزن بازرگانی بخاری های گازی ایران پیش از این به لبنان صادرمیشد و هم اکنون هم […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق