پست بعدی

نشست مشترک اجلاس اقتصادی اعراب و لندن

چ نوامبر 9 , 2022
کمیسر بازرگانی انگلیس با تاکید به روابط بهتر کشورهای عرب و انگلیس، بیانکرد: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پس از آمریکا و چین سومین شریک تجاری بریتانیا در خارج از اتحادیه اروپا می باشند. رئیس فدارسیون اتاقهای عربی گفت: ما به پیشرفت بزرگی که در مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد (FTA) […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق