مناقصات عراق 2013/10/06

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

13100139

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

ساخت 4 بخش 6 کلاسه همراه با سرویس بهداشتی برای مدرسه های مختلف

23/10/2013

205

1%

نینوا

13100140

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

ساخت دو بخش 6 کلاسه در مدرسه حمیدات+ ساخت یک مدرسه 18 کلاسه

23/10/2013

245

1%

نینوا

13100141

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

پروزه ساخت اداره آموزش و پرورش

23/10/2013

815

1%

نینوا

13100142

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

ساخت 3 بخش 6 کلاسه همراه با سر.یس بهداشتی

23/10/2013

205

1%

نینوا

13100143

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای کلیه عملیات طراحی، مطالعاتی پروژه اب روستاهای منطقه الجزیره

22/10/2013

45

1%

نینوا

13100144

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای خطوط انتقالی و لوله کشی آب منطقه الشریخان همراه با تهیه لوله های انتقالی 400 میلی متری داکتیل به مسافت 6870 متر

22/10/2013

410

1%

نینوا

13100145

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و نصب مخزن آب با ظرفیت 200 متر مربع برای تغذیه روستاهای منیره

22/10/2013

85

1%

نینوا

13100146

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای خطوط انتقالی شبکه آب منطقه الشمال و روستاهای تابعه + تهیه لوله های داکتیل 200 میلی متری با طول 6700متر

22/10/2013

205

1%

نینوا

13100147

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و نصب مخزن آب با ظرفیت 200 مترمکعب در ساعت همراه با تهیه ونصب مخزن آب با ظرفیت 200متر مکعب در ساعت برای روستاهای ارکبه و الحریه+ تهیه لوله های انتقای با اندازه 250 میلی متر پلاستیکی با طول 9000 متر

22/10/2013

305

1%

نینوا

13100148

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

گسترش ساختمان اورژانس

24/10/2013

85

1%

نینوا

13100149

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

گسترش گاراژ حمل و نقل در باب الطوب

24/10/2013

85

1%

نینوا

13100150

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

گسترش گاراژ حمل و نقل منطقه باب الطوب فاز پنجم

24/10/2013

85

1%

نینوا

13100151

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای عملیات آبرسانی به شهرک مسکونی العراق همراه با اجرای لوله کشی آب داکتیل با قطر 700میلی متر با مسافت 8000 متر

24/10/2013

410

1%

نینوا

13100152

آب و فاضلاب و محیط زیست

بازسازی سرویس پروژه آب مرکزی و واحدهای فرعی

24/10/2013

410

1%

نینوا

13100153

آب و فاضلاب و محیط زیست

تعویض خطوط انتقالی و شبکه های آب در نواحی مختلف مرکز بخش تلعفر

24/10/2013

85

1%

نینوا

13100154

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای خطوط فاضلاب در مناطق الخضرا و الولید

22/10/2013

85

1%

نینوا

13100155

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای کانال های چهارگوش و لوله ای در بخش تلسقف

22/10/2013

410

1%

نینوا

13100156

عمران و راه سازی

گسترش ساختمان پست و مخابرات منطقه القیاره همراه با کلیه تجهیزات

22/10/2013

65

1%

نینوا

13100157

آب و فاضلاب و محیط زیست

پوشش بتنی جاده + اجرای کانال های فاضلاب روستاها

22/10/2013

245

1%

نینوا

13100158

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

احداث و آسفالت خیابان های روستاهای منطقه قیروان

22/10/2013

245

1%

نینوا

13100159

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

احداث و آسفالت خیابان های روستاهای منطقه القحطانیه

22/10/2013

245

1%

نینوا

13100160

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای عملیات روشنایی در خیابان های مختلف شهر موصل با مسافت 12 یلومتر

23/10/2013

165

1%

نینوا

13100161

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

مجهز سازی و اجرای روشنایی خیابان های منطقه الخضراء

23/10/2013

205

1%

نینوا

13100162

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

گسترش و بازسازی شبکه روشنایی خیابان های شهر موصل با مسافت 15 کیلومتر

24/10/2013

205

1%

نینوا

13100163

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

گسترش و بازسازی شبکه روشنایی خیابان های شهر موصل با مسافت18 کیلومتر

24/10/2013

245

1%

نینوا

13100164

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

گسترش و بازسازی شبکه روشنایی خیابان های شهر موصل با مسافت17 کیلومتر

23/10/2013

245

1%

نینوا

13100165

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه و مجهزسازی فیدر با قدرت 33.11 کیلوولت برای پست برق مجتمع پزشکی

23/10/2013

1%

نینوا

13100166

خدمات عمومی و حرفه ای

provision of customs clearance & inland transportation services from Umm Qasr and khor alzobeir

15/10/2013

1%

13100167

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه ، نصب و راه اندازی مجتمع آب با ظرفیت 400متر مکعب در ساعت برای روستاهای الرسول و الدیله

21/10/2013

2,035

1%

واسط

13100168

نفت، گاز و پتروشیمی

training services

30/10/2013

100

1%

13100169

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

well pad facilities and flowline constructopn

31/10/2013

100

1%

13100170

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

سرویس سیستم برق بیمارستان تکریت

22/10/2013

205

1%

13100171

عمران و راه سازی

مرمت و بازسازی مسجد در منطقه الرصافه

5/11/2013

45

1%

13100172

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

developing & modenizing of four roll calendar line

28/10/2013

85

1%

13100173

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

هیتر های الکتریکی برای سیستم گاز

19/11/2013

45

1%

13100174

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تیهه پمپ های آب air washer

18/11/2013

1%

13100175

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه سیستم آب فشرده برای شبکه برق

23/10/2013

1%

13100176

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

دریچه های تخلیه هوا

19/11/2013

45

1%

13100177

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

لوازم جانبی برای fuel injenctions

19/11/2013

85

1%

13100178

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

لوازم جانبی برای واحد های دیزلی

24/11/2013

85

1%

13100079

عمران و راه سازی

احداث ساختمان اداری، پزشکی ، شهرداری ،زراعت و حمل و نقل در پالایشگاه الصینیه

22/10/2013

85

1%

13100080

عمران و راه سازی

اجرای عملیات تکمیلی پل های بارگری جدید و قدیمی در پالایشگاه الصینیه

22/10/2013

85

1%

13100081

عمران و راه سازی

ساخت یک مسجد همراه با مکمل های آن در پالایشگاه الصینیه

22/10/2013

85

1%

13100082

نفت، گاز و پتروشیمی

تهیه گاز کلر همراه با سیلندر

22/10/2013

85

1%

13100083

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

تهیه اتوبوس های تویوتا

22/10/2013

85

1%

13100084

عمران و راه سازی

ساخت دو سقف برای مخازن وواقع در منطقه صنعتی

27/10/2013

165

1%

کرکوک

13100085

عمران و راه سازی

اجرای عملیات تکمیلی ساخت سقف مخازم و اداره در بخش مهندسی مکانیک

27/10/2013

85

1%

13100086

عمران و راه سازی

ساخت مخزن روغن گاز با ظرفیت 203متر مکعب در بخش سوخت البابا

27/10/2013

85

1%

کرکوک

13100087

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

حوضچه گوگرد مذاب 1700

27/10/2013

165

1%

13100088

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

provision of IT maintenance , operation and technical service for communication service

22/10/2013

165

1%

13100089

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

provision of unified communication system

22/10/2013

1%

13100090

خدمات عمومی و حرفه ای

provision of charter flight service

22/10/2013

1%

13100091

نفت، گاز و پتروشیمی

provision of well blowout response service

21/10/2013

1%

13100092

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

برج های مراقبتی

27/10/2013

165

1%

13100093

نفت، گاز و پتروشیمی

Fuel Gas Regulators FOR CZ&LUBE OIL BOILER

04/11/2013

1%

13100094

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

NEW & UNUSED SAW CONDUCTOR PIPE

03/11/2013

1%

13100095

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه تجهیزات منفجره و سوراخ کننده

03/11/2013

1%

13100096

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

P.I.V. Speed Variators

3/11/2013

85

1%

13100097

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Gear box for Cement Mill Type H3H819

27/10/2013

125

1%

13100098

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

سیلندر موتور

5/11/2013

45

1%

13100099

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

complete set of reheater coils

21/10/2013

1%

13100100

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

STEP UP TRANSFORMER

29/10/2013

1%

13100101

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه دستگاه های خنک کننده 5 و7 تنی

27/10/2013

1%

13100102

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات الکتریکی 11کیلوولتی

23/10/2013

1%

13100103

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای پایه های بتنی و سیم کشی برج ها خطوط فشارقوی

23/10/2013

1%

13100104

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تیر های برق چند وجهی با طول 10 متر به تعداد 2200 عدد

21/10/2013

1%

13100105

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تیر های برق چند وجهی با طول 10 متر به تعداد 1600 عدد

22/10/2013

1%

13100106

عمران و راه سازی

پروژه بتن ریزی میدان های مخزنی در مخازن شمالی

23/10/2013

205

1%

13100107

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تیر های برق چند وجهی با طول 15 متر به تعداد 1300 عدد

23/10/2013

1%

13100108

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

نصب کاندنسور های فشار کم برای ترانسفورماتورهای توزیع

23/10/2013

205

1%

انبار

13100109

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تیهه air washer

29/10/2013

1%

13100110

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تیرهای برق مشبک و گرد با طول 9و11 متر

22/10/2013

205

1%

13100111

عمران و راه سازی

ساخت سقف مخازن

29/10/2013

1%

13100112

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تعمیر و سرویس محور فشارقوی برای توربین پست برق الناصریه

17/11/2013

1%

13100113

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

ولوها ی بخار برای کلیه سیستم های بخار

17/11/2013

85

1%

13100114

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

DIS FUEL SHUT-OFF VALVE

19/11/2013

45

1%

13100115

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Turbine Valves

3/11/2013

165

1%

13100116

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

pressure relief valve

19/11/2013

45

1%

13100117

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

Supply modern and complete painting line for
distribution transformers.

23/10/2013

45

1%

13100118

عمران و راه سازی

احداث شعبه کشاورزی همراه با تجهیزات در بخش السلمان

28/10/2013

1%

المثنی

13100119

عمران و راه سازی

احداث شعبه کشاورزی همراه با تجهیزات در بخش الکرامه

28/10/2013

1%

المثنی

13100120

عمران و راه سازی

افتتاح مسیر جاده و پوشش چندلایه خاک برای منطقه البلدیات

24/10/2013

85

1%

میسان

13100121

عمران و راه سازی

ساخت ورزشگاه الملتقی

29/10/2013

85

1%

میسان

13100122

عمران و راه سازی

ساخت نردبان های اضطراری برای شرکت

21/10/2013

410

1%

13100123

خدمات عمومی و حرفه ای

بارگیری و تخلیه غلات در سیلو الشامیه

23/10/2013

410

1%

13100124

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بارگیری و تخلیه غلات در سیلو الکوفه

22/10/2013

410

1%

13100125

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه 1140000 کیسه کنفی

24/10/2013

410

1%

13100126

خدمات عمومی و حرفه ای

قرارداد مشارکت با کارخانه تولیدات بتنی

20/10/2013

1%

13100127

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

تهیه و نصب جرثقیل های مکانیکی به تعداد 150عدد

28/10/2013

85

1%

13100128

عمران و راه سازی

اجرای عملیات تکمیلی بازسازی ساختمان پادگان الولاء

23/10/2013

85

1%

13100129

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه اتصالات برای پروژه ط6

21/10/2013

45

1%

13100130

عمران و راه سازی

ساخت مجتمع مسکونی برای استان صلاح الدین

27/10/2013

1%

صلاح الدین

13100131

عمران و راه سازی

احداث ساختمان مرکزی ثبت املاک در استان ذی قار

21/10/2013

410

1%

ذی قار

13100132

عمران و راه سازی

احداث ساختمان مرکزی ثبت املاک در استان الانبار

27/10/2013

410

1%

انبار

13100133

عمران و راه سازی

احداث ساختمان مرکزی ثبت املاک در استان المثنی

28/10/2013

410

1%

المثنی

13100134

عمران و راه سازی

احداث ساختمان مرکزی ثبت املاک در استان دیوانیه

29/10/2013

410

1%

الدیوانیه

13100135

عمران و راه سازی

احداث ساختمان مرکزی ثبت املاک در استان واسط

30/10/2013

410

1%

واسط

13100136

عمران و راه سازی

احداث ساختمان شعبه آمار منطقه سوق الشیوخ

23/10/2013

125

1%

ذی قار

13100137

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

medical appliance bid

21/10/2013

1%

13100138

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تجهیزات آزمایشگاهی

10/11/2013

45

1%

13010041

عمران و راه سازی

ساخت یک کارگاه صنعتی با ابعاد 18×50 متر مربع

22/10/2013

65

1%

بصره

13010042

عمران و راه سازی

ساخت آزمایشگاه الکترونیکی صدور گواهی نامه های بین المللی

22/10/2013

125

1%

بصره

13010043

عمران و راه سازی

ساخت مدرسه 18 کلاسه 3 طبقه العربیه

22/10/2013

125

1%

بصره

13010044

عمران و راه سازی

ساخت مدرسه 18 کلاسه 3 طبقه المدیریه

22/10/2013

85

1%

بصره

13010045

عمران و راه سازی

ساخت یک مخزن در بخش النصیر

22/10/2013

65

1%

بصره

13010046

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مدرسه 18 کلاسه 3 طبقه رقیه

22/10/2013

125

1%

بصره

13010047

عمران و راه سازی

ساخت مخزن برای تجهیزات مدارس در منطقه فاو

22/10/2013

65

1%

بصره

13010048

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مدرسه 12 کلاسه2 طبقه الرحمه

22/10/2013

85

1%

بصره

13010049

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مدرسه 18 کلاسه 3 طبقه النهرین

22/10/2013

125

1%

بصره

13010050

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد 12 کلاسه در آموزشگاه هزنرهای زیبا

22/10/2013

65

1%

بصره

13010051

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مدرسه 24 کلاسه 3 طبقه نمونه ابی طالب

22/10/2013

125

1%

بصره

13010052

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مدرسه 24 کلاسه 3 طبقه نمونه المصطفی

22/10/2013

125

1%

بصره

13010053

عمران و راه سازی

ساخت مهدکودک در مدرسه حلیمه

22/10/2013

65

1%

بصره

13010054

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و نصب مخزن آب با ظرفیت 400متر مکعب در پروژه آب البراضعه

22/10/2013

125

1%

بصره

13010055

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای سیستم دوربین های مراقبتی برای پروژه های اصلی

22/10/2013

85

1%

بصره

13010056

کشاورزی، دامپروری، شیلات و مواد غذایی

اجرای عملیات تکمیلی پروژه مطالعات القرنه

22/10/2013

125

1%

بصره

13010057

عمران و راه سازی

سترش شعبه کشاورزی منطقه السیبه

22/10/2013

65

1%

بصره

13010058

عمران و راه سازی

ساخت ورزشگاه بسته القرنه

22/10/2013

125

1%

بصره

13010059

عمران و راه سازی

ساخت ورزشگاه 5 گانه در مناطق مختلف استان

22/10/2013

125

1%

بصره

13010060

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای خط 132 کیلوولتی الزبیر با مسافت 22کیلومتر

22/10/2013

125

1%

بصره

13010061

عمران و راه سازی

احداث تعدادی جاده با مسافت های 3.3و 2.2 و 800متر . 1.3 کیلومتر در مناطق مختلف استان

22/10/2013

125

1%

بصره

13010062

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان های منطقه بنی مالک همراه با ساخت پل

22/10/2013

125

1%

بصره

13010063

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات،تست و اجرای بهسازی شبکه برق منطقه العسکری

22/10/2013

125

1%

بصره

13010064

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات،تست و اجرای بهسازی شبکه برق منطقه المهندسین

22/10/2013

125

1%

بصره

13010065

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات،تست و اجرای بهسازی شبکه برق منطقه الحسین

22/10/2013

125

1%

بصره

13010066

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات،تست و اجرای بهسازی شبکه برق منطقه ابی خصیب

22/10/2013

125

1%

بصره

13010067

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات،تست و اجرای بهسازی شبکه برق منطقه الأمن

22/10/2013

125

1%

بصره

13010068

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات،تست و اجرای بهسازی شبکه برق منطقه حوزه دانشگاه

22/10/2013

85

1%

بصره

13010069

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات،تست و اجرای بهسازی شبکه برق منطقه الجبلیه

22/10/2013

85

1%

بصره

13010070

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات،تست و اجرای بهسازی شبکه برق منطقه السیبه

22/10/2013

125

1%

بصره

13010071

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات،تست و اجرای بهسازی شبکه برق منطقه الجمهوریه

22/10/2013

125

1%

بصره

13010072

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات،تست و اجرای بهسازی شبکه برق منطقه الجمعیات

22/10/2013

65

1%

بصره

13010073

آب و فاضلاب و محیط زیست

پاک سازی رودخانه عمیق و اجرای کانال ارتباطی با مسافت 4 کیلومتر

22/10/2013

65

1%

بصره

13010074

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای 6 کانال چهارگوش برای رودخانه صلصال

22/10/2013

65

1%

بصره

13010075

عمران و راه سازی

احداث جاده همراه با بخش های فرعی آن با مسافت 1.100 کیلومتر

22/10/2013

65

1%

بصره

13010076

عمران و راه سازی

ساخت درمانگاه نمونه در منطقه خورزبیر

22/10/2013

65

1%

بصره

13010077

عمران و راه سازی

آسفالت جاده الجزیره با مسافت 3 کیلومتر

22/10/2013

65

1%

بصره

13010078

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان های روستایی بخش شط العرب با مسافت 10.25 کیلومتر

22/10/2013

125

1%

بصره

 

پست بعدی

در نمایشگاه بازرگانی بغداد هجده کشور جهان از جمله ایران حضور دارند.

ی اکتبر 13 , 2013
به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، نمایشگاه بین المللی بغداد یکی از دروازه های مهم این کشور به روی بازارهای بین المللی و شرکتهایی است که دنبال فرصت در بازار داخلی عراق هستند. این نمایشگاه در سال هزار و نهصد و پنجاه و شش تاسیس شد. هم اکنون در […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق