پست بعدی

اطلاعیه فوری نمایشگاه بغداد

چ اکتبر 2 , 2013
از تمام شرکتهای برتر و دارای توانمندی تولیدی و صادراتی دعوت میشود در نمایشگاه سالانه عراق که از 10/10/2013 در بغداد برگزار میگردد مشارکت نمایند این نمایشگاه دوره چهلم بوده و به صورت بین المللی برگزار گردیده و بزرگترین نمایشگاه سالانه عراق به شمار میرود. از تمام استانهای عراق برای […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق