مناقصات 2013/09/25

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

13090805

عمران و راه سازی

ساخت مدرسه نمونه 18 کلاسه 3 طبقه در منطقه الجمعه

14/10/2013

125

1%

بصره

13090806

عمران و راه سازی

ساخت 2مدرسه نمونه 18 کلاسه 3 طبقه ام قصر

14/10/2013

125

1%

بصره

13090807

عمران و راه سازی

تخریب مدرسه خلف و ساخت مدرسه 18 کلاسه 3 طبقه

14/10/2013

125

1%

بصره

13090808

عمران و راه سازی

ساخت مدرسه نمونه 12 کلاسه 3 طبقه در منطقه الضیاغم

14/10/2013

85

1%

بصره

13090809

عمران و راه سازی

ساخت یک بخش 6 کلاسه در مدرسه علاالدین

14/10/2013

65

1%

بصره

13090810

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مدرسه 18 کلاسه 3 طبقه البدران

14/10/2013

125

1%

بصره

13090811

عمران و راه سازی

اجرای عملیات تکمیلی مدرسه العروبه

14/10/2013

85

1%

بصره

13090812

عمران و راه سازی

احداث جاده در منطقه الشافی به مسافت 5 کیلومتر همراه با راههای فرعی به مسافت 2 کیلومتر

14/10/2013

125

1%

بصره

13090813

عمران و راه سازی

اجرای تعدادی خیابان در روستای امام صادق

14/10/2013

85

1%

بصره

13090814

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان های فرعی مناطق خارج از منطحدوده شهرداری به مسافت کلی 30 کیلومتر

14/10/2013

125

1%

بصره

13090815

عمران و راه سازی

پروژه خاکبرداری منطقه کشاورزی

14/10/2013

65

1%

بصره

13090816

عمران و راه سازی

بازسازی و اجرای نمای ساختمان اداره کشاورزی+ نصب 1 ژنراتور 1 مگاواتی همراه با خودروهای کشاورزی

14/10/2013

85

1%

بصره

13090817

عمران و راه سازی

طراحی و اجرای ساختمان شرکت سهامی عام تجهیزات کشاورزی

14/10/2013

125

1%

بصره

13090818

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه و نصب 8 ژنراتور همراه با لوازم جانبی

14/10/2013

125

1%

بصره

13090819

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تهیه و نصب دستگاه مدرن لیزیک چشم

14/10/2013

1%

بصره

13090820

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تهیه،نصب و راه اندازی دستگاه عمل جراحی

14/10/2013

1%

بصره

13090821

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تهیه،نصب و راه اندازی دستگاههای جراحی چشم

14/10/2013

1%

بصره

13090822

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه و نصب سیستم ضد نشت کلر همراه با تهیه مخزن

14/10/2013

85

1%

بصره

13090823

آب و فاضلاب و محیط زیست

مرمت و بازسازی مجتمع های آب 5 منطقه

14/10/2013

65

1%

بصره

13090824

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و نصب مخزن آب با ظرفیت 400متر مکعب در ساعت

14/10/2013

125

1%

بصره

13090825

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و لوله کشی با قطر های مختلف در منطقه سفوان

14/10/2013

610

1%

بصره

13090826

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و نصب مخزن آب با ظرفیت 200متر مکعب در ساعت در منطقه الجدمه

14/10/2013

85

1%

بصره

13090827

عمران و راه سازی

بهسازی و گسترش مناطق تالاب در منطقه الهارثه

14/10/2013

610

1%

بصره

13090828

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بهسازی و گسترش شبکه برق منطقه شرش در القرنه

14/10/2013

610

1%

بصره

13090829

عمران و راه سازی

ساخت بازار برزرگ منطقه النشوه

14/10/2013

125

1%

بصره

13090830

عمران و راه سازی

ساخت 4 پل عابر پیاده در منطقه الهارثه

14/10/2013

125

1%

بصره

13090831

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای عملیات آسفالت+درختکاری و بازسازی شبکه فاضلاب و آب باران آموزشگاه فنی بصره

14/10/2013

125

1%

بصره

13090832

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تهیه ،نصب و مرمت تجهیزات پزشکی اشعه

14/10/2013

1%

بصره

13090833

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه و نصب سیستم حفاظت کاتودیک لوله های عبوری شط العرب

21/10/2013

1%

13090834

عمران و راه سازی

پروژه احداث حصار امنیتی برای شعبه 400کیلوولتی بابل

27/10/2013

45

1%

بابل

13090835

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

لوازم جانبی برای سرویس و نگهداری واحدهای تولیدی

11/Mar/2013

1%

پست بعدی

مناقصات 2013/09/28

د سپتامبر 30 , 2013
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 13090836 ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی compact wheel loader 30/10/2013 45 1% — 13090837 صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه خرید لوازم جانبی برای کامیون های رنو 27/10/2013 45 1% […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق