مناقصات 2013/09/28

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

13090836

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

compact wheel loader

30/10/2013

45

1%

13090837

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

خرید لوازم جانبی برای کامیون های رنو

27/10/2013

45

1%

13090838

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تجهیزات الکتریکی

30/10/2013

125

1%

13090839

نفت، گاز و پتروشیمی

تهیه ،نصب و راه اندازیBOILER 5.5 T/HR

23/10/2013

85

1%

13090840

عمران و راه سازی

بازسازی بخش ورودی شرکت

23/10/2013

85

1%

13090841

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه،نصب و راه اندازی سیستم روشنایی خورشیدی solar cell

16/10/2013

165

1%

13090842

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

POWER TRANSFORMERS

22/10/2013

85

1%

13090843

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

خرید لوله در اندازه های مختلف

10/10/2013

125

1%

13090844

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

WELL SERVICES TRUCK

13/11/2013

125

1%

13090845

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

DEFFERENT MACHINES AND EQUIPMENT USED FOR MECHANICAL WORKSHOPS

13/11/2013

85

1%

13090846

نفت، گاز و پتروشیمی

Invitation For Prequalification (IFP) FIVE Storage Shades Project

30/10/2013

1%

13090847

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

power transformer with tap changer

28/10/2013

125

1%

13090848

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

دستگاه رادیولوژی با اشعه ایکس 300کیلوولتی

9/10/2013

85

1%

13090849

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

دستگاه پانچ گرم

9/10/2013

85

1%

13090850

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

تهیه خودروی جرثقیل حمل کننده اشخاص

9/10/2013

85

1%

13090851

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

کمپرسور روتاری 2 تنی و 4 تنی

9/10/2013

85

1%

13090852

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

نمک کلورید سدیم

9/10/2013

85

1%

13090853

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تجهیزات و لوازم جانبی پوششی

9/10/2013

85

1%

13090854

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

ژنراتور برق دیزلی در اندازه و توان های مختلف

9/10/2013

85

1%

13090855

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تجهیزات مکانیکی

9/10/2013

85

1%

13090856

نفت، گاز و پتروشیمی

Complete mechanical for heavy oilmain turbo pump

9/10/2013

85

1%

13090857

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

لوازم جانبی برای دستگاه رادیوگرافی

9/10/2013

85

1%

13090858

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

خرید تجهیزات اندازه گیری جریان،فشار و دما همراه با لوازم جانبی

20/10/2013

205

1%

13090859

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه کوره بخار برای کارخانه سیمان حمام العلیل

14/10/2013

45

1%

13090860

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Steam Boiler

23/10/2013

45

1%

13090861

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه،تست ، اجرا و راه اندازی شبکه الکتریکی برای فیدر 11کیلوولتی

22/10/2013

125

1%

13090862

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

Technical Specification Air Hardling Unit for Old Power Station Khor AL-Zubair

23/10/2013

330

1%

13090863

عمران و راه سازی

ساخت دو مجتمع مسکونی در شمال دیوانیه

27/10/2013

45

1%

دیوانیه

13090864

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

ACTUATORS

22/10/2013

1%

13090865

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

لوازم جانبی برای پمپ های سیستم NOX

8/10/2013

1%

13090866

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه لوازم جانبی کوره

22/10/2013

1%

13090867

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

خرید تجهیزات آزمایشگاهی

10/11/2013

45

1%

13090868

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

flow divider

5/11/2013

85

1%

13090869

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

covernar power unit tactuator

5/11/2013

45

1%

13090870

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

geared variable speed turbo coupling (voith) spare part

22/10/2013

45

1%

13090871

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

لوازم جانبی برای واحد دیزل الرمادی و الفلوجه

5/11/2013

85

1%

13090872

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

پمپ مکش هوا و گاز برای واحد های 5و6

3/11/2013

45

1%

13090873

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای خطوط انتقالی فاضلاب در منطقه الشنافیه

23/10/2013

165

1%

دیوانیه

13090874

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق منطقه الضباط

23/10/2013

205

1%

دیوانیه

13090875

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و لوله کشی شبکه آب ارتباطی شهر دیوانیه

23/10/2013

165

1%

دیوانیه

13090876

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق منطقه الترابه همراه با بازسازی شبکه برق شهرک المهناویه

28/10/2013

165

1%

دیوانیه

13090877

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه و نصب شبکه برق مناطق مختلف بخش النهضه

28/10/2013

165

1%

دیوانیه

13090878

عمران و راه سازی

احداث ساختمان دادگستری بخش الحمزه

28/10/2013

815

1%

دیوانیه

13090879

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تهیه،نصب و راه اندازی دستگاه CT scanner , کاتتریزاسیون قلب

2710/2013

815

1%

دیوانیه

13090880

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق منطقه الغدیر

21/10/2013

45

1%

دیوانیه

13090881

عمران و راه سازی

احداث بیمارستان 100 تخت خواب همراه با بخش اورژانس با تجهیزات متکامل در بخش الغماس

27/10/2013

815

1%

دیوانیه

13090882

عمران و راه سازی

ساخت سالن برای اداره کل تامین اجتماعی

28/10/2013

45

1%

دیوانیه

13090883

عمران و راه سازی

مرمت و آسفالت جاده الغماس به مسافت 6 کیلومتر

22/10/2013

45

1%

دیوانیه

13090884

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای مخزن آب با ظرفیت 50متر مکعب در ساعت

22/10/2013

45

1%

دیوانیه

13090885

عمران و راه سازی

ساخت انبارهای بتنی در سوله البعاج

21/10/2013

85

1%

نینوا

13090886

عمران و راه سازی

احداث جاده برای روستاهای العرنه، السعده، الخلیل و ابوراسین

21/10/2013

165

1%

نینوا

13090887

آب و فاضلاب و محیط زیست

بازسازی پروژه آب القیاره همراه با لوله کشی شبکه آب بخش

21/10/2013

85

1%

نینوا

13090888

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

تهیه خودروهای تخصصی اجرای شبکه مخابرات مناطق المحلبیه،بعشیقه و الشوره

21/10/2013

45

1%

نینوا

13090889

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای عملیات برق رسانی به منطقه القحطانیه

22/10/2013

185

1%

نینوا

13090890

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه و اجرای تجهیزات گسترش شبکه برق کل استان و بخش های سنجار و تلعفر الحمدانیه، الشیخان ، تلکیف، مخمور

22/10/2013

245

1%

نینوا

13090891

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه و اجرای تجهیزات گسترش شبکه برق کل استان و بخش های سنجار و تلعفر

22/10/2013

105

1%

نینوا

13090892

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه و اجرای تجهیزات گسترش شبکه برق کل استان و بخش های الحضر

22/10/2013

330

1%

نینوا

13090893

عمران و راه سازی

گسترش و بازاسازی اداره کل گمرک منطقه شمالی

22/10/2013

165

1%

نینوا

13090894

خدمات عمومی و حرفه ای

بارگیری و تخلیه غلات در سیلو کوفه

22/10/2013

410

1%

نجف

13090895

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

13/10/2013

410

1%

13090896

آب و فاضلاب و محیط زیست

لوله کشی شبکه آب منطقه الحی

14/10/2013

165

1%

واسط

13090897

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه ژنراتور بی صدا

9/10/2013

45

1%

علاقمندان به مشارکت در مناقصات کشور عراق جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل رایزن بازرگانی ایران در عراق به آدرس زیر تماس حاصل نمایند .

Rezazadeh.e@gmail.com

پست بعدی

مناقصات 2013/09/29

د سپتامبر 30 , 2013
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 13090898 خدمات عمومی و حرفه ای provision of identity & access management system 24/10/2013 100 1% — 13090899 بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات purchase of electrical spares for general utilities CPF-01 16/10/2013 100 1% […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق