مناقصات 2013/09/29

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

13090898

خدمات عمومی و حرفه ای

provision of identity & access management system

24/10/2013

100

1%

13090899

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

purchase of electrical spares for general utilities CPF-01

16/10/2013

100

1%

13090900

خدمات عمومی و حرفه ای

provision of utilities commiunication system

27/10/2013

100

1%

13090901

عمران و راه سازی

اجرای پروزه های بخش آموزش و پرورش منطقه اور

22/10/2013

125

1%

بغداد

13090902

عمران و راه سازی

گسترش و آسفالت خیابان های شهر کوت

9/10/2013

245

1%

واسط

13090903

عمران و راه سازی

طراحی های مدارس 9 کلاسه-12کلاسه -18 کلاسه و 24 کلاسه

9/10/2013

205

1%

واسط

13090904

عمران و راه سازی

ساخت آپارتمان های پزشکان در بخش الحی

9/10/2013

125

1%

13090905

عمران و راه سازی

ساخت آپارتمان های پزشکان در بخش النعمانیه

9/10/2013

125

1%

13090906

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات تاسیساتی و الکتریکی برای بخش کارگاههای فنی

12/10/2013

1%

13090907

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان الجلود در منطقه القاسم

20/10/2013

65

1%

نجف

13090908

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان منطقه الحقول در بخش الحیدریه

20/10/2013

65

1%

نجف

13090909

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه تجهیزات اداره آموزش و پروزش نجف

20/10/2013

45

1%

نجف

13090910

عمران و راه سازی

بازسازی و آسفالت تعدادی خیابان در شهر نجف

20/10/2013

65

1%

نجف

13090911

عمران و راه سازی

اجرای عملیات تکمیلی بازسازی و آسفالت تعدادی خیابان در شهر نجف

20/10/2013

125

1%

نجف

13090912

عمران و راه سازی

بازسازی و آسفالت خیابان های راستای رودخانه الغازی

20/10/2013

45

1%

نجف

13090913

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای عملیات روشنایی خیابان های مختلف استان

21/10/2013

85

1%

نجف

13090914

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق منطقه الغدیر

21/10/2013

45

1%

نجف

13090915

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق منطقه الضباط

21/10/2013

45

1%

نجف

13090916

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و لوله کشی خطوط انتقالی آب تصفیه شده در منطقه مسکونی الغدیر

21/10/2013

45

1%

نجف

13090917

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد بخش مسکونی برای مسجد امام موسی

28/10/2013

45

1%

13090918

عمران و راه سازی

مرمت و بازسازی حسینیه العقیله

24/10/2013

45

1%

ذی قار

13090919

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مسجد و حسینیه جیزانی در استان دیالی

22/10/2013

45

1%

دیالی

13090920

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مسجد و حسینیه امام زمان

22/10/2013

45

1%

المثنی

13090921

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مسجد و حسینیه بقیه الله

24/10/2013

45

1%

میسان

13090922

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مسجد و حسینیه یاران امام زمان

22/10/2013

45

1%

نجف

13090923

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مسجد و حسینیه الزهرا

24/10/2013

45

1%

نینوا

13090924

عمران و راه سازی

ساخت یک مسجد و حسینیه

24/10/2013

45

1%

بابل

13090925

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مسجد و حسینیه امام هادی

30/10/2013

45

1%

المثنی

13090926

عمران و راه سازی

احداث یک ساختمان برای مرقد حضرت اسمعیل بن حسن

30/10/2013

45

1%

بابل

علاقمندان به مشارکت در مناقصات کشور عراق جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل رایزن بازرگانی ایران در عراق به آدرس زیر تماس حاصل نمایند .

Rezazadeh.e@gmail.com

رضازاده

پست بعدی

مناقصات عراق 2013/09/30

س اکتبر 1 , 2013
Share on Facebook Tweet it Email شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 13090927 نفت، گاز و پتروشیمی اجرای اتصالات مخازن با ظرفیت 2222 متر مکعب در ساعت در پست جبل البور 9/10/2013 245 1% — 13090928 عمران و راه سازی احداث […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق