بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی


در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۵

در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» از محل اعتبارات مصوب جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف بشرح ذیل مورد تشویق قرار ‎گیرند.

الف- منابع پیش بینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- منابع صندوق توسعه ملی

۱-۱- یک میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف ۲ میلیارد دلار قابل افزایش می باشد، با نرخ ثابت حداکثر ۳٫۵ درصد به عنوان نرخ نهایی ارایه تسهیلات به متقاضی، جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار.

۲-۱- سپرده‌گذاری مبلغ بیست هزار میلیارد ریال در یک دوره یک ساله با نرخ ۱۶ درصد برای بخش صنعت و ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش بنیان از طریق بانک های عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن. در این خصوص سازمان توسعه تجارت می‌تواند فهرست شرکت‌های توانمند صادراتی را، به عنوان شرکت‌های معتبر، به بانک‌های عامل، پیشنهاد نماید.

۳-۱- سپرده گذاری ارزی صندوق نزد بانک های عامل برای ارایه تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش شرکتهای صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه های موجود صندوق.

تبصره ۱ : استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می باشد.

تبصره۲ : برای اطمینان از عدم انحراف اعطای تسهیلات فوق به مصارف غیر از اهداف صادرات کالا و خدمات، صندوق توسعه هر دو ماه یکبار بسته به عملیات بانک ها، نسبت به تخصیص باقی مانده اعتبارات به صورت رقابتی بین بانک های عامل مورد نظر اقدام می نماید.

ماده ۲- منابع بانکی برای حمایت از صادرات غیرنفتی مطابق درصد اعلامی بانک مرکزی از سرجمع اعطای تسهیلات موسسات مالی اعتباری است که بانک مرکزی به تفکیک هر یک از بانک های عامل به صورت ارشادی ارایه می نماید. بانک مرکزی موظف است به منظور پیشبرد و تحقق این امر مشوق های لازم از جمله تخفیف نسبت سپرده قانونی را برای بانک ها و سایر موسسات مالی مورد نظر لحاظ نماید.

تبصره: کاهش نرخ سود تسهیلات فوق تا ۱۴ درصد برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دانش بنیان و ۱۶ درصد برای صادرات صنعتی با استفاده از اعطای یارانه سود تسهیلات (اعتبارات ماده ۳ از بند الف این دستورالعمل) انجام خواهد شد.

ماده ۳ – منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی به شرح ذیل می باشد:

۱-۳- مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف ۷۹-۵۵۰۰۰۰ برای اعطای مشوق‌های صادراتی مربوط به صادرات غیر نفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان.

۲-۳- مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی از محل اعتبار ردیف ۱۰۰-۵۵۰۰۰۰ 

۳-۳- پیش بینی مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل هدفمندسازی یارانه ها بر اساس درآمدهای حاصل از اجرای بند های ب و د تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵

ب- نحوه استفاده از مشوق های ماده (۳) بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۵:

ماده ۴- پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی صادراتی و خدمات کشور به منظور افزایش رقابت‏پذیری صادرات غیرنفتی در بازارهای هدف، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‏های حمایتی، صیانتی و تشویقی ذیل:

جدول شماره (۱) مشوقهای صادراتی

میزان بهره‌مندی از حمایت

شرح فعالیت

ردیف

تا سقف ۶۰ میلیون ریال

حضور در نمایشگاههای بین المللی معتبر خارج از کشور

۱

تا ۵۰% ظرفیت به مدت ۶ ماه

کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی

۲

تا ۶ واحد درصد

کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات و همچنین سرمایه‏گذاریبرای تامین زیرساختهای صادراتی از قبیل پایانه‎ها، سردخانه، سایت نمایشگاهی و امثالهم

۳

۲۰% از اجاره دفتر و ۵۰% از اجاره انبار
تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال به مدت یکسال

پرداخت بخشی از هزینه‏های اجاره دفاتر و انبار شرکتهای صادراتی در خارج از کشور

۴

۳۰%هزینه‌ها

پرداخت بخشی از هزینه‎های ثبت نشان های تجاری ایرانی در بازارهای هدف

۵

مطابق شیوه‌نامه‌های مربوطه

کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی درحوزه صادرات

۶

مطابق شیوه‌نامه‌های مربوطه

پرداخت بخشی از هزینه های صدور ضمانت نامه‎ها و بیمه نامه‎های صادراتی

۷

تبصره ۱: ذینفعان، میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات موردنیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط سازمان توسعه تجارت ایران رأساً ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲: ‍‍ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) موظف است پرداخت مشوقهای صادراتی را به گونه ای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد های تولیدی داخلی را با مشکل مواجه نسازد،با ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی و آیین نامه اجرایی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف را تشدید نکند.

تبصره ۳: با توجه به اهمیت صادرات خدمات به لحاظ ارزآوری و ارزش افزوده بالا و لزوم حمایت از آن، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است رویه ای را طراحی و مد نظر قرار دهد که مشکلات مربوط به احراز و قطعیت صادرات و ارزش صادراتی خدمات مورد حمایت و تشویق های دستورالعمل مرتفع شود.

ج- پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات:

ماده ۵- آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ شده‌اند و یا برای اولین بار اقدام به صادرات نموده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود و برابر درصدهای جدول پیوست (شماره ۱) بین ۰٫۵ تا ۳ درصد از جایزه صادراتی بهره‎مند خواهند شد.

تبصره ۱: کف ارزش صادرات سال ۱۳۹۵ جهت برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار می‌باشد.

تبصره ۲: در راستای حمایت از شرکتهای بزرگ صادراتی صادرکنندگان کالا که ارزش صادرات سال ۱۳۹۵ آنها بیش از ۲۰ میلیون دلار باشد، درصد جایزه صادراتی آنها به ۱٫۵برابر افزایش می‎یابد.

ماده ۶- مبنای پرداخت جوایز صادراتی کالا، قیمت‎های اظهارشده مندرج در پروانه‌های صادراتی می‎باشد.

تبصره- در صورتی که قیمت مندرج بر روی پروانه صادراتی بیشتر از قیمت پایه صادراتی باشد، قیمت پایه صادراتی ملاک محاسبه جایزه خواهد بود.

ماده ۷- جوایز صادراتی مربوط به هر سال در بخش کالایی به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که خروج کالای صادراتی آنها 

در همان سال صورت گرفته باشد و مهر خروج و شماره ردیف مرزی در ظهر پروانه صادراتی درج شده باشد.

ماده ۸- صادرکنندگانی که اقدام به صادرات با کارت پیله وری و مرزنشینی نموده‌اند، مشمول جایزه صادراتی

این دستورالعمل نمی‌باشند.

ماده ۹- کالاهایی که طی سال۱۳۹۵ مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‎اند، از شمول این دستورالعمل خارج می‌شوند.

ماده ۱۰- تحویل مدارک زیر برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری می‌باشد:

۱-۱۰- ثبت نام اولیه و تکمیل فرم پیوست (شماره ۲) در موعد زمانی اعلام‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، از طریق سامانه پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی.

۲-۱۰- اطلاعات پروانه های صادراتی به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران و سازمانهای صنعت و معدن و تجارت استانها قرار می گیرد.

۳-۱۰- عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان سازمان توسعه تجارت ایران

ماده ۱۱- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به استناد صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما و براساس جمع امتیازات جداول ۲، ۳ و ۴ و بر پایه ۴% به ازای ۱۰۰ امتیاز از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

جدول شماره (۲) ارزش صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما

ردیف

عملکرد صادرات بر اساس ارزش صورت وضعیت‌ها طی سال ۱۳۹۵

(میلیون دلار)

امتیاز

۱

۲۰ تا ۴۰

۱۰

۲

۴۱ تا ۸۰

۲۰

۳

۸۱ تا ۱۵۰

۳۰

۴

۱۵۱ به بالا

۴۰

جدول شماره (۳): تجهیزات و مصالح داخلی

ردیف

درصد سهم مصالح، تجهیزات و ماشین آلات

به نسبت ارزش کارکرد سالانه

امتیاز

۱

از ۵ تا ۱۵

۵

۲

از ۱۶ تا ۳۰

۱۰

۳

از ۳۱ تا ۴۵

۲۰

۴

از ۴۶ تا ۶۰

۳۰

۵

از ۶۱ بهبالا

۴۰

جدول شماره (۴): نیروی انسانی

ردیف

تعداد نفرات

امتیاز

۱

۱۰تا۲۰

۲

۲

۲۱ تا۴۰

۶

۳

۴۱ تا۷۰

۱۰

۴

۷۱تا ۱۰۰

۱۵

۵

بیش از ۱۰۰ نفر

۲۰

تبصره ۱- ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که

بصورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات جدول (۳) نخواهند بود.

تبصره ۲- تسهیلات موضوع این ماده صرفاً شامل شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکتهای داخلی خود و یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود.

تبصره ۳- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاص خارجی، 

در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصِ حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

ماده ۱۲- تحویل مدارک ذیل جهت دریافت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی ضروری می‌باشد:

۱- ۱۲- فرم اطلاعات عمومی قرارداد (پیوست شماره ۳).

۲-۱۲- صورت وضعیت‌ها یا صورت حساب‌های مربوط به کارکرد سال موردنظر با تائید کارفرما.

۳-۱۲- مدارک مؤید فهرست کارکنان شاغل در پروژه از قبیل فهرست حقوق، تصویر پروانه اشتغال به کار 

در کشور هدف.

۴-۱۲- ارائه پروانه‎های صادراتی مربوط به صادرات قطعی تجهیزات، ماشین آلات و مصالح ساختمانی داخلی مورد استفاده در پروژه.

ماده ۱۳- در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوقهای غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی ـ مهندسی از اولویت برخوردار می باشد.

ماده ۱۴- نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی می باشد که برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاک عمل می باشد.

ماده ۱۵- شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز شرکتها و موسسات وابسته به نهادها و موسسات موضوع ماده (۵) همان قانون مشمول جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.

تبصره: اشخاص حقیقی صادرکننده مشمول دریافت جایزه صادراتی نخواهند بود.

ماده ۱۶- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض نماید.

ماده ۱۷- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.

تبصره: در صورت اثبات و تائید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌گردد.

ماده ۱۸- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)مکلف است به منظور ارزیابی اثر گذاری مشوق ها ، بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه ای از اطلاعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق ها موضوع این دستورالعمل را تهیه و از طریق سایت خود اطلاع رسانی نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) عملکرد وجوه و برنامه ها و فعالیت های این دستورالعمل را درمقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تجاری ارایه نمایند.

د- سایر حمایت ها

ماده ۱۹- بانک مرکزی ج.ا.ایران نسبت به تودیع منابع بانک مرکزی نزد بانک های عامل جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های کارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

ماده ۲۰- گمرک ج.ا.ایران موظف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

۱-۲۰- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها

۲-۲۰- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا

۳-۲۰- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان ملی استاندارد ایران .

۴-۲۰- بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد

ماده ۲۱- سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت آزمایشگاه‌های استاندارد در مبادی رسمی ورودی و خروجی با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ماده۲۲- وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به ساماندهی، ‌تجهیز و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی پایانه‌های مرزی اقدام نماید.

ماده ۲۳- این دستورالعمل در ۲۳ ماده و ?۴ تبصره تنظیم و جهت اجرا از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۰۱ تا ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ ابلاغ می گردد.

پست بعدی

آگهی بسته شدن مرزهای مرکزی و جنوبی

د مه 30 , 2016
آگهی مهم: با توجه به بسته شدن برخی مرزها و گذرگاه های مرزی ایران با مرکز و جنوب عراق بدلیل کامل نبودن مدارک کالاهای صادراتی ارسالی به مرزها، کامیونهای زیادی در مرزها متوقف مانده اند و مسیر را مسدود نموده اند با مذاکره با مسئولین عراقی مقرر شد برای رفع […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق