خطیب زاده:اعزام 30 تا 40 رایزن بازرگانی

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره توسعه دیپلماسی اقتصادی و برنامه‌ها برای افزایش رایزن‌های اقتصادی و بازرگانی اظهار داشت: ما دو نوع کارشناس اقتصادی در سفارتخانه‌ها داریم که مسائل اقتصادی را پیگیری می‌کنند. یکی رایزن اقتصادی است که از سوی وزارت خارجه معرفی می‌شوند و دیگری رایزن بازرگانی است که از سوی وزارت صمت معرفی می‌شوند. رایزن‌های بازرگانی را (با حداکثر ظرفیت) معرفی کرده ایم. همچنین از وزارت صمت هم خواسته ایم هرچه زودتر رایزنان بازرگانی را معرفی کنن و بتوانیم بین ۳۰ تا ۴۰ نفر را اعزام کنیم تا بتوانیم این جهشی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی آغاز کرده ایم را ادامه بدهیم.

https://www.irinn.ir/fa/news/832703/

پست بعدی

بازارهای صادراتی منطقه بندی شدند/ تکمیل زنجیره ها در کشورهای هدف

ش ژانویه 8 , 2022
معاون وزیر صمت در گفتگو با مهر: بازارهای صادراتی منطقه بندی شدند/ تکمیل زنجیره ها در کشورهای هدف معاون وزیر صمت با بیان اینکه بازارهای صادراتی را منطقه بندی و دسته بندی کرده ایم، گفت: هم اکنون برنامه این است که تمام سیاست های تشویقی صرف زنجیره ها شود و صرف […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق