اطلاعات تماس رایزنان بازرگانی 1401

سایت اختصاصی

پست الکترونیک

فاکس

تلفن همراه

تلفن

شهر

کشور

نام رایزن بازرگانی

ردیف

http://iraq.tpo.ir

baghdad@tpo.ir

 

009647700055150

009647700055151-3

بغداد

عراق

عبدالامیر ربیهاوی

1

http://russia.tpo.ir/

russia@tpo.ir

0074959163732

0079151987992

0074959172442

0074959179679

مسکو

روسیه

ایرج زارعی

2

http://oman.tpo.ir/

oman@tpo.ir

 

009689825034

 

مسقط

عمان

مهرداد فلاح

3

http://armenia.tpo.ir/

armenia@tpo.ir

0037410230052

0037433069292

0037410280457

ایروان

ارمنستان

اکبر گداری

4

http://china.tpo.ir/

china@tpo.ir

 

008615001118730

 

پکن

چین

عبدالحمید عادلی

5

http://azerbaijan.tpo.ir/

azerbaijan@tpo.ir

 

00994515213468

00994124330263

باکو

آذربایجان

مهدی بابایی

6

https://pakistan.tpo.ir/

Pakistan@tpo.ir

00922135874633

 

22135369167-009

22135874370

کراچی

پاکستان

حسین امینی

7

http://qatar.tpo.ir/

qatar@tpo.ir

0096444831665

0096450545463

0096444835300

دوحه

قطر

عباس عبدالخانی

8

پست بعدی

اخبار اقتصادی و تجاری عراق در هفته چهارم خرداد 1401

ش ژوئن 18 , 2022
معاون اداری وزارت صنعت و معدن ریاست جلسه کمیته مشترک عراق و سوریه را به منظور بررسی راه های تقویت همکاری های مشترک بر عهده دارد. معاون اداری وزارت صنعت و مواد معدنی، نایب رئیس کمیته عراق و سوریه، آقای مکی عجیب الدیری ، ریاست جلسه یازدهمین نشست مشترک عراق […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق