تصويب قانون خصوصي سازي

عادل سعيد عبدالمهدى وزير نفت عراق از تصويب دولت بر قانون اولويت دادن به بخش خصوصى خبر داد. وى تأكيد كرد كه دولت اولويت كارى رابه بخش خصوصى اختصاص داده، گرچه افرادی در دولت هستند که مانع این کار هستند ولی ما به آنها اجازه نخواهیم داد، تا مانع کار شرکتهای بزرگ خصوصی وپیشرفت کشور شوند. با بکار گیری شرکتهای خصوصی روند بیکاری نیز به طور فراوانی کاهش خواهد یافت

تاریخ: 13/04/2015

منبع: السومرية نيوز

 

تحلیل رایزن بازرگانی:

بیش از 70 درصد از شاغلین بخش صنعت در بخش دولتی مشغول بکار هستند، حال آنکه بازده آنها کمتر از 75% بخش خصوصی است. مدیریت ناکارآمد بخش دولتی منجر به تولید زیر ظرفیت و یا تعطیلی بیشتر کارخانه ها شده و منابع و دستگاه های مازاد بر نیاز خریداری و بکارگیری شده است. با این وجود تا کنون قانونی برای خصوصی سازی صنایع دولتی عراق وجود نداشت. تنها در وزارت صنایع و معادن 73 شرکت بزرگ وجود دارند که با هدف تولید و 100درصد دولتی ایجاد شده اند.

پست بعدی

مناقصات عراق 2015-04-19

د آوریل 20 , 2015
شناسه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15040220 COOLING TOWER FOR ASPHALT UNIT CIRCULATION CAPACITY 500 M3/HR 20/5/2015 85 1% بصره 15040221 FORMING MACHINES CNC HYDRAULIC FORMING PRESS BRAKE QTY=ONE PORTABLE CNC PLASMA CUTTING MACHINE QTY=ONE CNC SINGLE SPINDLE BRIDGE DRILLING MACHINE QTY=ONE 20/5/2015 […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق