مناقصات عراق 2015-04-14

شناسه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15040166

فرصت سرمایه گذاری برای تجمیع ژنراتور قدرت الکتریکی و ساخت آداپتور و صفحات محافظ برای ژنراتور های با ظرفیت مختلف

4/5/2015

85

1%

بغداد

15040167

One time Supply and delivery of Communication Equipment tools, cables and accessories to UNAMI Erbil, Iraq

27/4/2015

1%

اربیل

15040168

CABLES AND ACCESORIES

30/4/2015

100

1%

میسان

15040169

Operation & Maintenance service for Siemens power plant

3/5/2015

100

1%

میسان

15040170

Construction of transmitting lines 132 k.v double circuit T.T to feed Al-Ma’ahed Al-Senaey station from (Bab Al-Zubair_ Abu Floos) lines No. (1&2

28/4/2015

125

1%

بصره

15040171

Construction of two transmitting lines 132 k.v double circuit T.T accesses to feed Turkish Hospital station from (Shuaiba – Basra) line 400 k.v

28/4/2015

125

1%

بصره

15040172

Construction of a transmitting line 132 k.v double circuit T.T to feed North Qurna station 400 k.v

28/4/2015

125

1%

بصره

15040173

Supply mobile station 45 MVA 33/132 k.v No. (10

28/4/2015

245

1%

بصره

15040174

Establishing gas Rumaila – Toba – Hamar – Shuaiba 132 line and gas Rumella line – Hamar – Shuaiba 132 (kv) type T.T

28/4/2015

245

1%

بصره

15040175

project of construction of 1500 housing units in Shatt Al Arab sub distract (first stage

28/4/2015

245

1%

بصره

15040176

اجرای عملیات تکمیلی برای پروژه ساختمان اداره گذرنامه

26/4/2015

125

1%

ذی قار

15040177

اجرای عملیات تکمیلی پروژه ساختمان اداره هواشناسی

26/4/2015

125

1%

ذی قار

15040178

اجرای عملیات تکمیلی برای ساختمان قصر الثقافی

26/4/2015

410

1%

ذی قار

15040179

اجرای عملیات تکمیلی برای پروژه دانشکده کشاورزی

26/4/2015

815

1%

ذی قار

15040180

Production lines for healthy water (Zulal) mark with production energy (12) thousands bottle/hour

29/4/2015

125

1%

بغداد

15040181

مجهز سازی ایستگاه مانیتورینگ تشعشع های زیست محیطی همراه با تحلیل طیف های اشعه گاما

29/4/2015

85

1%

بغداد

15040182

Supplying Landfill machines and equipments

12/5/2015

85

1%

بغداد

15040183

تکمیل ساختمان شبکه کابل فیبر نوری برای ارتباطات بینابین و اجرای پروژه ارائه خدمات اینترنت

10/5/2015

20,330

1%

بغداد

پست بعدی

مناقصات عراق 2015-04-15

ش آوریل 18 , 2015
شناسه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15040184 تهیه لوله های پوشش چاه در اندازه 9-5/8 به تعداد 40 چاه نفتی 6/5/2015 — 1% واسط 15040185 تهیه سر چاه ها همراه با لوازم یدکی به تعداد مخصوص برای انجام عملیات نفتی 6/5/2015 — 1% […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق