نحوه اخذ اقامت لبنان

  1. از طریق ازدواج با یک لبنانی

برای ازدواج یک مرد خارجی با زن لبنانی اقامت سه ساله قابل تمدید صادر می­شود مادامی که این ازدواج باقی است( با ارائه تعهد عدم اشتغال به کار برای مرد خارجی) امکان تمدید اقامت هر سه سال یکبار وجود دارد.

در صورت ازدواج یک زن خارجی با یک مرد لبنانی تابعیت لبنانی به همسر خارجی از دولت لبنان صادر می­شود

2. دانشجویی

در صورت پذیرش در یک دانشگاه معتبر لبنانی و یا خارجی موجود در لبنان، امکان اخذ اقامت از طریق ارائه مدارک ذیل امکان پذیر است:

  1. فرم ثبت نام انجام شده
  2. حساب بانکی
  3. عقد اجاره به نام خود و یا شریک در آن
  4. تایید مختار منطقه (شورای محل)
  5. نامه از سفارت متبوع دانشجو
  6. تعهد عدم اقدام به اشتغال در کاتب عدل (دفتر اسناد رسمی)

3. افتتاح شرکت (مانند مسئولیت محدود یا سهامی خاص) یا سرمایه گذاری

مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و سایر افرادی که دارای قرارداد با شرکت هستند می­توانند نسبت به ثبت قرارداد در کاتب عدل(دفتراسناد رسمی) و تکمیل فرم وزارت کار و اسناد بیمه درخواست اقامت نمایند.

4. اقامت کاری

از طریق نامه بنگاه کاریابی به صورت نیروی خدماتی

5.یادداشت درخواست سفارت

سفارتهای حاضر در لبنان می­توانند برای کارمندان خود و نیروهای محلی که از کشور خود می­آورند درخواست اقامت نمایند.

6. همراهی مادر برای فرزندان (تا آخر دبیرستان)

مادر در صورت اشتغال به تحصیل فرزندان زیر 18 سال خود در لبنان می­تواند اقامت داشته باشد.

پست بعدی

تاثیر بحران اقتصادی لبنان بر بخش تولید

س آوریل 25 , 2023
“مرکز مطالعات سیاسی لبنان (LCPS) ” اخیرا مقاله ای تحت عنوان “تأثیر بحران جاری در لبنان بر بخش تولید” منتشر کرده و در آن شرح مفصلی درباره “پیشینه بحران اقتصادی جاری، تاریخچه و وضعیت فعلی تولید در لبنان و تجربه تولیدکنندگان در کشورهای دیگر در مواجه با مسائل مشابه بازار، […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق