واردات جمهوری اسلامی ایران از عراق طی 8 ماهه اول سال 1392

 

شرح تعرفه

وزن(کیلوگرم)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

76012000

آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده.

15,439,435

351,666,535,909

14,176,390

85481012

قرا ضه و ضايعات باطري ها

11,113,680

214,976,048,526

8,666,424

84151010

دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي

667,614

80,933,083,460

3,267,671

84199090

سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر

53,211

61,260,415,506

2,471,065

76011000

آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج.

2,565,830

61,045,633,676

2,467,376

40112090

لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315

494,086

58,658,974,876

2,342,210

40112000

تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري

374,840

46,520,101,602

1,877,145

76020000

قرا ضه وضايعات آلومينيوم.

1,975,580

46,302,846,316

1,863,774

  

جمع موارد بالای 1 میلیون دلار

32,684,276

921,363,639,871

37,132,055

  

سایر موارد

4,422,771

177,299,204,329

7,149,610

  

جمع کل

37,107,047

1,098,662,844,200

44,281,664

 

رضازاده

پست بعدی

آمار صادرات به عراق طی 8 ماه اول سال 1392

چ دسامبر 4 , 2013
تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش دلاری 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 6,007,182,373 446,980,523 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 593,812,987 127,150,003 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 32,023,413 114,205,813 27111390 بوتان مايع شده درظروف […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق