مناقصات عراق

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

13110557

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

فیلترهای هوای ژنراتورهای گازی

11/12/2013

125

1%

13110558

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

complete set Of trays

15/12/2013

1%

13110559

عمران و راه سازی

ساخت کارگاه مکانیکی برای واحدهای گازی

15/12/2013

1%

13110560

عمران و راه سازی

اجرای عملیات تکمیلی ساخت مرکز المتنبی همراه با کلیه تجهیزات

11/12/2013

65

1%

13110561

عمران و راه سازی

احداث ساختمان اداره برق مشخاب همراه با کلیه تجهیزات

11/122013

85

1%

نجف

13110562

عمران و راه سازی

احداث ساختمان حفاظت ملی در دیوانیه

11/12/2013

85

1%

دیوانیه

13110563

عمران و راه سازی

احداث ساختمان مرکز حفاظت منطقه السلام همراه با کلیه تجهیزات

12/12/2013

10

1%

نجف

13110564

عمران و راه سازی

ساخت مهدکودک نمونه 4 کلاسه همراه با یک سالن در منطقه بنی هاشم

5/12/2013

125

1%

میسان

13110565

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Technical Specification for providing of pipes, fittings and valves ,ferrules and polyethylene pipes

5/12/2013

1%

بغداد

13110566

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و لوله کشی لوله های داکتیل برای نوسازی منطقه شماره 627

15/12/2013

165

1%

بغداد

13110567

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و لوله کشی لوله های داکتیل برای نوسازی منطقه شماره 523

15/2/2013

20

1%

بغداد

13110568

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و لوله کشی لوله های داکتیل برای نوسازی منطقه شماره 352

16/12/2013

165

1%

بغداد

13110569

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و لوله کشی لوله های داکتیل برای نوسازی منطقه شماره 512

16/12/2013

165

1%

بغداد

13110570

عمران و راه سازی

پروژه گسترش و آسفالت و جدول های میانی خیابان های بخش السلمان

15/12/2013

815

1%

13110571

خدمات عمومی و حرفه ای

بارگیری و تخلیه مواد غذایی در استان کرکوک

12/12/2013

410

1%

کرکوک

13110572

خدمات عمومی و حرفه ای

بارگیری و تخلیه آرد در بصره

9/12/2013

410

1%

بصره

13110573

خدمات عمومی و حرفه ای

بارگیری و تخلیه آرد در بصره

9/12/2013

410

1%

صلاح الدین

13110574

خدمات عمومی و حرفه ای

بارگیری و تخلیه آرد در میسان

10/12/2013

45

1%

میسان

13110575

خدمات عمومی و حرفه ای

بارگیری و تخلیه آرد در کرکوک

11/12/2013

410

1%

کرکوک

13110576

خدمات عمومی و حرفه ای

بارگیری و تخلیه آرد در ذی قار

11/12/2013

410

1%

ذی قار

13110577

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

supplying raw material for diapers

4/12/2013

85

1%

13110578

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه دستگاه های حفاری زمینی و آبی برای تالاب ها و رودخانه های عریض

8/12/2013

410

1%

13110579

عمران و راه سازی

اجرای مطالعات احداث جاده الفعیل با مسافت 3.85 کیلومتر و جاده الحمام به مسافت 150 متر

8/12/2013

125

1%

13110580

عمران و راه سازی

اجرای مطالعات احداث خیابان ها و پیاده روهای منطقه اور و الصدر

8/12/2013

410

1%

13110581

نفت، گاز و پتروشیمی

Well logos interpretation services

26/12/2013

1%

13110582

عمران و راه سازی

انتقال دیوارهای بتنی به مسافت 50متر

5/12/2013

1%

واسط

13110583

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تیهه تجهیزات بیسیم

8/12/2013

1%

13110584

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه تجهیزات و اثاثیه مختلف

10/12/2013

205

1%

13110585

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Drilling wirline

10/12/2013

205

1%

13110586

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

spare part for rotary table a271/2

10/12/2013

125

1%

13110587

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه تجهیزات و اثاثیه مختلف

10/12/2013

205

1%

13110588

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه بطری های آب آشامیدنی نیم لیتری

10/12/2013

125

1%

13110589

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه دستگاه اندازه گیری میزان ذرات در مایعات

8/12/2013

85

1%

13110590

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه ،نصب و راه اندازی دستگاه حفاظت کاتودیک

11/12/2013

85

1%

پست بعدی

مناقصات 2013/11/25

د نوامبر 25 , 2013
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 13110591 ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی Compact Crawler Boom Lift 16/12/2013 205 1% — 13110592 برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی Electrical materials 16/12/2013 205 1% — 13110593 نفت، […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق