پست بعدی

قوانين ثبت بذر در وزارت كشاورزي عراق

ی دسامبر 11 , 2016
درخواست ثبت در كميته ثبت وحمايت بذرهاي كشاورزي وبا داشتن موارد زير: داشتن حد اقل 3 زمين كشاورزي اماده كاشت در وسط وجنوب عراق داشتن اب كشاورزي مناسب گلخانه شيشه اي ویا پلاستیکی ودستگاهای مور نظر برای کاشت آزمایش بذر نیروی متخصص آزمایشگاهی دارنده مدرک فوق لیسانس مخازن حفظ بذر […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق