آمارصادرات کالای غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به عراق نیمه اول سال ۱۳۹۴

ارزش صادرات به عراق طی ۶ ماهه سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۳۰۴ میلیون دلار افزایش از ۲میلیارد و ۷۷۲ میلیون دلار به۳میلیارد و ۷۶ میلیون دلار با ۱۱ درصد افزایش در ارزش و ۱درصد کاهش در وزن را نشان میدهد. کاهش صادرات سیمان از ۲۲۲٫۵ به ۱۵۳٫۸ میلیون دلار و افزایش ۱۶۱٫۵میلیون دلار به صادرات کاشی و سرامیک بعنوان یک کالای نسبتا سبک تر از سیمان از دلایل عمده این تغییر به شمار میرود. لازم به ذکر است مشکلات داخلی عراق نظیر متوقف شدن بیشتر پروژه های دولتی بدلیل کاهش بودجه عمرانی و کاهش ساخت و ساز داخلی بدلیل کاهش استقبال مردم از خرید ساختمان جدید بدلیل جنگ داخلی دلیل عمده کاهش خرید سیمان عراق بوده و پیش بینی میشود در ماه های آتی این کاهش تشدید گردد. یکی از موانع جدید برای واردات سیمان به عراق وضع تعرفه اضافی با هدف حمایت از تولیدکنندگان سیمان داخلی بدلیل شکایت تولیدکنندگان عراقی از کارخانجات سیمان ایران به بهانه دامپینگ در بازار عراق است که طی مذاکرات صورت گرفته با وزارت صنایع و معادن عراق با ارائه تعهد شرکتهای سیمانی ایران به فروش بالای قیمت تولیدکننده عراقی امکان رفع آن فراهم میگردد.

نسبت به سال گذشته بیشترین افزایش را به ترتیب کالاهای زیر با افزایش ارزش مذکور داشتند

شرح تعرفه

درصد تغییر

میزان تغییر دلار

ک کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از ۷ سانتیمتر جای گیرد.

۱۳۳٫۶

۱۶۱,۴۶۱,۱۱۵

قطعات
منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰cc با ساخت
داخل ۵۰% وبیشتر به استثنای لاستیک

  

۵۱,۵۶۸,۸۸۱

سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن

۴۵۰٫۱

۳۹,۵۶۰,۲۵۹

میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد

۲۳۶٫۵

۳۳,۲۸۰,۰۳۷

کمواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیائی وفرآورده های کاتالیسک غیرمذکوروغیرمشمول در شماره دیگر

۵۳٫۶

۳۰,۲۱۸,۵۹۹

لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی

۵۰٫۴

۲۳,۶۵۴,۰۵۸

کولرهای آبی خانگی با هوا دهی حدا کثر ۸۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه (M.F.C)

32.8

20,647,988

سایرپنیر هاکه در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد

۳۳٫۸

۲۰,۴۶۵,۳۲۸

رب گوجه فرنگی

۴۲٫۳

۲۰,۳۱۹,۲۹۴

سایر غیر از ردیف های مشمول ۳۹۲۳۱۰۰۰ لغایت ۳۹۲۳۲۹۱۰

۴۰٫۷

۱۰,۱۵۵,۰۲۱

گوجه فرنگی, تازه یا سردکرده

۱۹٫۳

۱۰,۰۱۶,۴۱۰

پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی ۸۰میلیمتریابیشتر.

۳۶٫۰

۸,۹۸۱,۶۱۰

ک ک ک ماست

۶٫۸

۵,۵۳۸,۸۲۶

دوغ, شیر وخامه بسته بندی شده کفیر و سایر شیرهاوخامه ها ی تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار

۱۱٫۶

۴,۰۱۱,۲۵۶

گوشت مرغ وخروس از نوع خانگی بریده نشده بصورت قطعات, یخ زده

۱۰٫۷

۳,۲۹۳,۸۵۷

بستنی و سایر شربتکهای یخکزده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو.

۲٫۶

۱,۶۱۲,۱۶۴

بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده ا فزوده ا ند

۳٫۸

۱,۳۲۲,۶۵۴

 

نسبت به سال گذشته بیشترین کاهش را به ترتیب کالاهای زیر با افزایش ارزش مذکور داشتند

شرح تعرفه

درصد تغییر

میزان تغییر دلار

سیمان و سیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی

-۳۰٫۹

۶۸,۶۶۶,۴۲۴

تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد.

  

۲۵,۸۳۴,۷۲۶

هندوا نه , تازه

-۲۳٫۴

۲۲,۳۹۴,۹۲۰

بوتان مایع شده درظروف یکهزا رسانتی متر مکعب وبیشتر

-۲۷٫۸

۱۴,۴۹۱,۲۲۰

پروپان مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر

-۲۰٫۹

۶,۲۲۵,۳۷۲

مواد از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن

-۹٫۹

۲,۸۵۸,۳۶۵

 

تعرفه

شرح تعرفه 

وزن(کیلوگرم) 

ارزش ریالی 

ارزش دلاری 

۶۹۰۸۹۰۰۰

ک کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از ۷ سانتیمتر جای گیرد.

۸۴۱,۳۱۸,۹۹۲

۵,۴۶۹,۰۹۶,۳۸۵,۱۶۵ 

۱۸۸,۰۳۴,۵۱۳ 

۹۸۸۷۰۳۱۴ 

قطعات منفصله جهت
تولیداتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰cc با ساخت داخل ۵۰% وبیشتر به استثنای لاستیک

۶,۴۴۵,۴۸۸ 

۱,۴۹۹,۳۷۰,۱۱۶,۳۳۵ 

۵۱,۵۶۸,۸۸۱ 

۲۹۰۲۹۰۰۰ 

سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن

۴۷,۸۲۳,۴۱۴

۱,۴۰۱,۱۱۵,۷۹۵,۰۳۴ 

۴۸,۳۴۸,۷۵۵ 

۷۲۱۴۲۰۰۰ 

میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد

۷۹,۰۰۵,۸۷۶

۱,۳۶۹,۳۸۳,۰۱۵,۱۴۵ 

۴۷,۳۵۳,۴۱۱ 

۳۸۱۵۹۰۹۰ 

کمواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیائی وفرآورده های کاتالیسک غیرمذکوروغیرمشمول در شماره دیگر

۳,۸۸۱,۰۰۰

۲,۵۰۱,۱۱۳,۳۲۱,۶۸۰ 

۸۶,۶۳۸,۳۴۶ 

۳۹۲۴۹۰۰۰

لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی

۲۴,۹۲۴,۰۵۱

۲,۰۵۶,۷۳۷,۵۷۹,۳۶۴ 

۷۰,۵۶۶,۳۶۰ 

۸۴۷۹۶۰۱۰ 

کولرهای آبی خانگی با هوا دهی حدا کثر ۸۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه (M.F.C)

27,898,229

2,399,288,524,633 

۸۳,۶۲۶,۳۷۹ 

۰۴۰۶۹۰۰۰

سایرپنیر هاکه در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد

۲۳,۸۷۹,۰۷۷

۲,۳۵۴,۳۵۹,۴۶۱,۴۲۳ 

۸۰,۹۷۵,۵۲۲ 

۲۰۰۲۹۰۱۰ 

رب گوجه فرنگی

۳۷,۵۱۵,۲۶۸

۱,۹۸۷,۳۱۵,۱۱۹,۴۴۸ 

۶۸,۳۷۳,۵۷۸ 

۳۹۲۳۲۹۹۰ 

سایر غیر از ردیف های مشمول ۳۹۲۳۱۰۰۰ لغایت ۳۹۲۳۲۹۱۰

۱۱,۹۴۰,۵۶۴

۱,۰۲۵,۵۹۷,۸۱۹,۴۷۴ 

۳۵,۱۱۹,۱۹۳

۰۷۰۲۰۰۰۰ 

گوجه فرنگی, تازه یا سردکرده

۱۹۲,۱۱۰,۷۲۵

۱,۷۸۷,۳۳۴,۰۷۲,۰۵۵ 

۶۱,۸۰۶,۹۴۳ 

۷۲۱۶۳۲۰۰ 

پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی ۸۰میلیمتریابیشتر.

۵۰,۲۳۰,۵۷۶

۹۸۸,۳۴۹,۳۷۶,۳۱۶ 

۳۳,۹۵۸,۷۳۱ 

۰۴۰۳۱۰۹۰ 

ک ک ک ماست

۸۸,۵۵۴,۶۱۴

۲,۵۴۰,۳۸۲,۸۸۷,۰۱۵ 

۸۷,۴۷۵,۱۱۵ 

۰۴۰۳۹۰۹۰ 

دوغ, شیر وخامه بسته بندی شده کفیر و سایر شیرهاوخامه ها ی تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار

۶۶,۰۴۴,۴۴۷

۱,۱۲۲,۰۱۰,۲۱۵,۹۷۱ 

۳۸,۶۱۴,۰۸۷ 

۰۲۰۷۱۲۰۰ 

گوشت مرغ وخروس از نوع خانگی بریده نشده بصورت قطعات, یخ زده

۱۷,۰۴۵,۵۸۶

۹۸۹,۸۰۲,۸۹۹,۰۹۰ 

۳۴,۲۱۵,۱۵۶ 

۲۱۰۵۰۰۰۰ 

بستنی و سایر شربتکهای یخکزده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو.

۲۹,۱۸۰,۳۹۸

۱,۸۱۳,۱۰۶,۴۳۶,۱۰۵ 

۶۲,۷۵۰,۴۷۵ 

۱۹۰۵۳۱۰۰ 

بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده ا فزوده ا ند

۱۹,۹۰۶,۱۷۱

۱,۰۴۶,۷۱۷,۶۲۷,۲۵۰ 

۳۶,۰۹۶,۱۷۵ 

۶۳۰۵۳۳۰۰ 

سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن

۸,۳۱۳,۰۳۵

۷۶۴,۱۴۵,۵۱۲,۸۱۸ 

۲۶,۰۸۳,۲۱۳ 

۲۷۱۱۱۲۹۰ 

پروپان مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر

۳۵,۷۴۴,۶۲۹

۶۷۸,۱۱۴,۰۸۹,۴۱۱

۲۳,۶۳۱,۲۸۸ 

۲۷۱۱۱۳۹۰ 

بوتان مایع شده درظروف یکهزا رسانتی متر مکعب وبیشتر

۵۷,۳۴۸,۷۴۶

۱,۰۸۱,۰۵۸,۳۵۴,۰۵۱ 

۳۷,۶۵۱,۶۱۶ 

۰۸۰۷۱۱۰۰ 

هندوا نه , تازه

۳۲۵,۱۹۳,۹۸۴

۲,۱۲۴,۳۳۹,۳۴۴,۰۵۳ 

۷۳,۲۰۶,۲۲۶ 

۷۳۰۸۴۰۰۰ 

تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد.

۵,۰۱۸,۷۸۸

۲۷۸,۷۲۷,۱۳۴,۴۴۰ 

۹,۴۴۰,۴۹۸ 

۲۵۲۳۲۹۰۰ 

ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی

۳,۱۱۳,۰۷۸,۷۷۴

۴,۴۵۰,۶۲۸,۵۲۱,۹۹۸ 

۱۵۳,۸۳۰,۳۹۳ 

۰۷۰۳۱۰۰۰ 

پیازوموسیر

۸۹,۰۵۰,۴۷۵

۹۶۹,۲۶۷,۹۸۲,۱۰۲ 

۳۳,۳۵۰,۰۱۰ 

۸۷۰۸۹۹۲۱ 

اجزاء وقطعات برای سواری، وا نت وتراکتور کشاورزی غیر مذکور

۴,۳۷۷,۸۵۲

۹۱۴,۲۵۰,۵۶۰,۸۲۵ 

۳۱,۴۸۰,۰۳۶ 

۰۳۰۲۸۹۰۰ 

سایر ماهی ها به غیر از جگر وتخم ماهی غیر مذکور در تعرفه های ۰۳۰۲۸۱، ۰۳۰۲۸۲، ۰۳۰۲۸۳، ۰۳۰۲۸۴، ۰۳۰۲۸۵

۷,۸۶۷,۰۷۱

۸۶۲,۸۲۵,۰۵۹,۲۵۹ 

۳۰,۶۴۹,۴۹۱ 

۳۹۲۱۹۰۹۹ 

سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور

۱۰,۲۰۳,۹۷۵

۸۹۰,۸۵۹,۹۲۶,۸۳۷ 

۳۰,۵۳۸,۶۹۰ 

۳۴۰۲۹۰۱۰ 

پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بستهکبندی ۵ کیلوگرم

۴۶,۸۶۵,۶۶۳

۸۸۴,۴۶۶,۱۶۲,۶۶۳ 

۳۰,۴۱۵,۸۵۸ 

۱۷۰۴۹۰۰۰ 

شیرینی (همچنین شکلات سفید) ,بدون کاکائو ,که در جای دیگری مذکور نباشد

۱۱,۵۳۷,۷۸۹

۸۷۶,۱۲۶,۳۹۵,۳۹۶ 

۳۰,۲۸۴,۹۸۸ 

۲۷۱۰۱۲۹۰ 

سایر روغنهایسبک وفرآورده ها بجز بنزین

۴۸,۳۹۷,۰۶۵

۸۸۵,۶۹۱,۸۳۱,۱۶۱ 

۳۰,۰۳۳,۴۰۴ 

۰۷۰۱۹۰۰۰ 

سیب زمینی ، تازهیا سردکرده

۸۷,۳۰۲,۸۲۴

۸۶۰,۷۰۴,۴۶۶,۷۴۳ 

۲۹,۵۵۶,۴۲۱ 

۳۱۰۲۱۰۰۰

ک اوره حتی به صورت محلول در آب

۸۵,۱۴۴,۰۶۸

۷۸۶,۲۶۲,۹۲۴,۷۱۵ 

۲۷,۰۶۴,۲۰۵ 

۰۸۰۲۵۱۰۰ 

ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک

۲,۹۹۹,۱۴۳

۷۷۱,۹۰۷,۹۹۴,۹۳۱ 

۲۶,۶۳۵,۰۰۶ 

۰۴۰۷۲۰۱۰ 

ک ک ک تخم خوراکی مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه

۲۱,۶۳۲,۴۶۹

۷۶۲,۴۵۷,۱۷۰,۸۷۵ 

۲۶,۴۳۵,۸۹۶ 

۷۳۰۸۹۰۹۰

ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجای دیگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد .

۱۱,۴۲۸,۸۵۲

۶۸۸,۰۸۳,۳۲۲,۵۶۲ 

۲۴,۰۲۴,۰۲۳ 

۰۴۰۱۴۰۰۰ 

شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از ۶ درصد بیشتر ولی از ۱۰% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده

۷,۸۱۵,۵۲۶

۶۶۹,۹۹۳,۸۳۳,۳۴۹

۲۳,۳۵۹,۷۱۰ 

۰۷۰۷۰۰۰۰ 

خیاروخیارترشی, تازه یا سردکرده

۴۸,۱۴۳,۳۳۵

۶۶۹,۵۶۲,۴۷۴,۶۳۲ 

۲۲,۹۳۲,۹۲۱ 

۱۹۰۵۹۰۹۰ 

سایرنان ها,غیره, فطیر,خمیربرا ی لاک ومهروخمیرهای خشک کرده آرد غیرمذکوردرجای دیگر

۱۰,۱۷۶,۹۰۰

۶۶۴,۶۱۸,۰۳۳,۳۹۹ 

۲۲,۹۱۰,۷۸۱ 

۳۹۲۶۹۰۹۹ 

سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین سخت

۷,۳۵۳,۴۸۸

۶۵۹,۲۶۱,۹۸۲,۶۹۶ 

۲۲,۶۵۷,۶۶۷ 

۸۴۷۹۶۰۹۰ 

سایردستگاههای خنک کردن هواازطریق تبخیری به جز ردیف ۸۴۷۹۶۰۱۰

۶,۳۵۵,۰۸۶

۶۱۹,۷۰۶,۷۱۱,۲۹۴ 

۲۱,۶۳۰,۶۲۷ 

۳۹۲۰۱۰۹۰ 

صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم نشده

۶,۹۰۹,۰۰۶

۶۰۲,۸۲۰,۱۱۳,۸۱۹ 

۲۰,۶۳۴,۲۵۸ 

۰۴۰۱۲۰۰۰ 

شیروخامه باموا د چرب بیش ا ز۱ %وحدا کثر۶,%تغلیظ نشده یاشیرین نشده

۸,۷۰۳,۲۷۳

۵۸۳,۸۳۴,۶۵۲,۵۶۷ 

۱۹,۸۶۳,۶۵۵ 

۲۷۱۲۹۰۹۰ 

سایرمومهای نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر

۲۰,۰۷۹,۸۸۸

۵۷۷,۴۵۳,۶۳۴,۵۷۴ 

۱۹,۸۰۵,۹۰۲ 

۸۵۲۵۵۰۹۰ 

سایر دستگاههای فرستنده رادیویی بجز میکروفون بی سیم توام شده با فرستنده

۲۹,۰۲۰

۵۴۸,۷۱۸,۶۱۸,۹۴۰ 

۱۸,۳۵۷,۹۱۰ 

۵۷۰۲۹۲۰۰ 

کف پوش های غیرمخملی باف, ا زمواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف.

۱,۸۹۹,۲۷۸

۵۲۱,۲۶۷,۳۸۲,۳۷۰ 

۱۷,۸۷۵,۴۹۰

۳۹۲۴۱۰۹۰ 

لوا زم سرمیزولوا زم آشپزخانه پلاستیکی بجزظروف ملامین

۶,۵۱۹,۹۲۲

۵۰۸,۱۶۵,۹۹۹,۸۱۹ 

۱۷,۴۷۷,۴۱۷ 

۰۸۰۷۱۹۰۰ 

خربزه وهماننده ان -تازه

۳۸,۵۵۰,۶۵۹

۴۹۲,۵۰۲,۳۳۶,۶۵۳ 

۱۷,۲۲۳,۶۱۸ 

۷۲۰۸۵۱۹۰ 

محصولات ازآهن یافولادغیرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای ۶۰۰میلی متر یابیشتر به عرض کمتراز mm 1850 ضخامت بیشترا ز۱۰میلیمتر

۲۳,۰۷۱,۵۶۶

۴۸۶,۷۴۳,۲۱۰,۲۳۶ 

۱۶,۸۵۹,۲۳۹ 

۲۵۲۳۱۰۰۰ 

سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر

۴۰۳,۷۲۸,۵۷۰

۴۴۸,۶۵۱,۲۳۱,۵۰۲ 

۱۵,۷۵۳,۷۸۶ 

۱۹۰۴۱۰۰۰ 

فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند.

۵,۴۵۲,۳۰۸

۴۵۸,۵۰۲,۷۳۹,۵۳۸ 

۱۵,۷۴۸,۹۶۷ 

۲۰۰۵۲۰۰۰ 

ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده

۳,۷۴۷,۹۱۸

۴۲۹,۶۴۱,۹۹۴,۳۳۲ 

۱۴,۸۴۹,۱۶۹ 

۳۹۱۷۲۹۰۰ 

لوله وشیلنگ های سخت ا زسایرموا دپلاستیکی

۵,۴۰۰,۶۵۷

۴۲۵,۰۲۸,۱۹۷,۶۸۰ 

۱۴,۶۵۷,۷۸۴ 

۳۹۰۱۱۰۳۹ 

پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز۹۴ %به جز نوع پودری

۱۲,۶۰۹,۳۶۵

۴۲۶,۰۳۸,۰۹۶,۶۷۱ 

۱۴,۶۲۶,۳۳۸ 

۶۹۰۱۰۰۹۰ 

سایرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسایرمحصولات سرا میکی از آرد فسیل سیلیی یاخاکهای سیلیسی همانند غیرمذکوردرجای دیگر

۱۱۱,۳۹۳,۴۳۲

۳۶۲,۸۴۸,۲۰۸,۶۹۰

۱۲,۵۷۱,۲۴۰ 

۲۰۰۷۹۹۹۰ 

مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه

۶,۰۴۶,۷۱۳

۳۴۷,۶۶۵,۰۰۰,۱۶۳ 

۱۱,۸۷۱,۷۷۱ 

۳۹۱۷۲۳۰۰ 

لوله و شیلنگ های سخت ا ز پلیمرهای کلروروینیل

۴,۱۴۱,۹۹۰

۳۳۹,۶۵۸,۵۶۷,۷۱۶ 

۱۱,۷۲۰,۹۶۹ 

۰۸۰۹۴۰۰۰ 

آلو و گوجه , تازه

۱۲,۷۳۹,۲۲۳

۳۴۳,۸۵۷,۹۳۵,۱۹۳ 

۱۱,۵۵۹,۳۷۱ 

۸۷۰۷۱۰۱۰ 

بدنه برا ی سوا ری و سوا ری کار

۲,۳۷۴,۸۱۴

۳۳۶,۳۲۶,۹۲۴,۵۷۱ 

۱۱,۵۳۵,۸۵۶ 

۳۹۲۶۹۰۶۰ 

پریفرم (PET)

6,732,093

332,426,663,838 

۱۱,۴۶۵,۸۵۱ 

۲۷۱۰۱۹۹۰ 

سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی ۷۰% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری

۱۳,۰۳۱,۳۷۰

۳۲۹,۲۴۱,۹۲۵,۹۸۵ 

۱۱,۲۲۲,۷۰۸ 

۸۵۱۶۱۰۹۰ 

سایرآبگرمکنهای فوری یامخزنی برقی وگرم کن های غوطه وربرقی بجز دستگاههای آبگرم وسردکن توام

۴,۲۰۲,۳۸۷

۳۱۱,۸۳۱,۱۷۱,۰۳۴ 

۱۰,۵۶۲,۹۸۰ 

۳۹۱۷۳۱۰۰ 

لوله هاوشیلنگهای قابل ا نعطاف که دا را ی یک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکیدگی۲۷/۶/mpa باشند

۳,۷۸۵,۴۹۰

۳۰۵,۵۰۴,۵۹۶,۷۳۵ 

۱۰,۵۲۰,۹۷۲ 

۰۱۰۲۲۱۹۰ 

سایر حیوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شیری و گاو گوشتی

۳,۷۵۱,۶۳۰

۲۸۹,۹۷۲,۴۵۸,۹۰۵ 

۱۰,۱۱۶,۱۴۹ 

۷۲۱۶۱۰۰۰ 

پروفیل بامقطعI,U یاHا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمترا ز۸۰میلیمتر.

۱۳,۵۶۳,۴۴۰

۲۶۸,۹۴۰,۴۹۸,۵۷۴ 

۹,۲۱۵,۷۹۰ 

۳۹۰۷۵۰۹۰ 

سایررزین های آلکیدبجزرزین های ا لکیدا صلاح شده ویژه رنگ ا تومبیل

۵,۱۷۵,۸۲۸

۲۶۸,۱۵۳,۷۴۲,۶۴۳ 

۹,۲۱۳,۲۱۰ 

۶۸۱۰۱۹۲۰ 

سایراشیاء ساخته شده ازسیمان… به شکل چهارگوش یا لوح هماننذ مورد مصرف برای سنگفرش

۷۶,۰۸۹,۰۷۳

۲۶۷,۳۷۹,۲۶۶,۱۵۱ 

۹,۱۲۶,۳۴۸ 

۶۴۰۵۹۰۰۰ 

سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده

۷۸۱,۶۲۸

۲۶۵,۱۸۰,۵۷۰,۰۰۴ 

۹,۰۴۱,۵۴۱ 

۷۳۲۶۱۹۰۰ 

مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده.

۴,۲۵۸,۲۱۸

۲۶۵,۰۲۳,۷۶۰,۲۹۲ 

۸,۹۸۵,۶۶۷ 

۳۹۱۹۱۰۹۰ 

صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهنای حداکثر ۲۰سانتیمتر غیرمذکوردرجای دیگر

۲,۹۶۱,۲۲۴

۲۶۱,۰۶۳,۹۰۷,۸۸۵ 

۸,۸۴۸,۶۹۶ 

۳۹۱۸۱۰۹۰ 

ک ک ک سایر کف پوشها از پلیمرهای کلروروینیل بجز چمن مصنوعی

۲,۷۲۱,۴۷۰

۲۵۷,۲۴۸,۳۶۵,۷۹۷ 

۸,۷۸۵,۰۳۲ 

۱۶۰۱۰۰۰۰ 

سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآوردهکهای غذایی بر اساس این محصولات.

۲,۱۳۱,۴۸۶

۲۵۴,۹۷۶,۴۶۳,۴۲۱ 

۸,۷۵۰,۸۵۹ 

۲۲۰۲۹۰۹۰ 

ک کک ک سایر نوشابه های غیر الکلی بجز مکمل های غذایی مایع

۵,۴۷۰,۶۱۱

۲۴۳,۴۷۶,۲۷۶,۰۳۵ 

۸,۳۴۳,۱۷۷ 

۸۵۰۱۲۰۰۰ 

موتورهای اونیور سال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتراز ۵/۳۷ وات

۱,۷۹۶,۷۰۰

۲۳۷,۳۱۶,۹۰۲,۷۹۳ 

۸,۲۵۱,۳۷۹ 

۱۸۰۶۹۰۰۰ 

شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر

۱,۶۰۶,۱۹۷

۲۳۸,۷۱۰,۵۰۹,۳۶۴ 

۸,۲۰۶,۱۳۲ 

۷۳۲۶۹۰۹۰ 

سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر

۴,۸۹۹,۹۱۹

۲۳۷,۳۶۸,۵۹۲,۷۹۱ 

۸,۱۵۴,۳۴۴ 

۲۷۰۷۵۰۰۰ 

سایر مخلوطکهای هیدروکربورهایبودار (Aromatic) که در ۲۵۰ درجه سانتیگراد طبق روش ASTM D86، ۶۵ درصد حجمی آن یا بیشتر تقطیر شود

۱۱,۰۳۲,۱۱۱

۲۳۳,۹۴۸,۱۴۳,۱۶۹ 

۷,۹۴۱,۴۳۹ 

۳۴۰۲۲۰۹۰ 

سایرفرآورده هایتانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور

۹,۸۱۴,۲۰۸

۲۲۷,۶۲۱,۳۶۱,۶۵۵ 

۷,۷۹۴,۳۶۸ 

۸۴۷۴۸۰۰۰ 

سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه .

۱,۷۸۹,۲۴۵

۲۲۲,۰۸۵,۰۸۶,۱۲۹ 

۷,۶۸۶,۷۱۱ 

۳۴۰۲۹۰۹۰ 

سایر فرآورده های تانسیوا کتیف غیرمذکور در جای دیگر

۱۵,۶۳۹,۹۸۵

۲۲۵,۸۲۵,۲۹۸,۱۱۰ 

۷,۶۶۶,۰۰۴ 

۳۹۲۳۲۱۹۰ 

سایرکیسه ۰کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک ۵لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن

۲,۷۵۸,۵۵۸

۲۲۴,۷۶۳,۸۴۴,۸۱۲ 

۷,۶۶۵,۷۱۴ 

۵۷۰۳۳۰۰۰ 

کف پوش های منگوله باف, ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی,که درجای دیگرگفته نشده.

۸۲۱,۹۱۶

۲۲۵,۵۶۱,۸۲۹,۲۴۲ 

۷,۵۶۲,۰۳۷ 

۳۹۲۰۱۰۱۰ 

صفحه ،ورق یاتیغه یک لایه چاپ شده ا ز پلیمرهای ا تیلن

۲,۵۳۸,۷۰۵

۲۱۷,۹۸۲,۶۱۴,۹۴۸ 

۷,۵۱۷,۶۸۵ 

۶۹۱۰۱۰۰۰ 

ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی.

۱۱,۵۳۹,۴۱۸

۲۱۸,۰۴۲,۶۹۶,۰۵۶ 

۷,۴۸۸,۸۶۲ 

۸۵۴۴۲۰۰۰ 

کابل هم محور( co-axial )و سایرهادی های برق هم محور

۸۲۵,۷۰۴

۲۱۶,۷۲۰,۷۴۶,۹۰۴ 

۷,۴۴۲,۶۲۲ 

۷۲۱۰۴۹۰۰ 

محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل ۶۰۰mmآبکاری شده یاا ندودشده باروی غیرمذکوردرجای دیگر

۷,۰۱۸,۲۲۱

۲۱۴,۱۴۹,۳۵۷,۹۲۴ 

۷,۳۰۲,۴۷۸ 

۱۹۰۵۳۲۰۰ 

ویفل ها و ویفرها

۳,۷۸۱,۴۱۰

۲۰۹,۷۲۵,۵۲۹,۲۳۰ 

۷,۲۴۲,۹۹۰ 

۶۸۰۲۲۹۰۰

سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت)

۲۴,۶۶۹,۵۹۳

۲۰۸,۹۰۰,۸۹۳,۱۶۷ 

۷,۱۹۱,۱۸۱ 

۰۸۰۴۱۰۴۰ 

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۳,۶۲۴,۰۳۸

۲۰۶,۲۰۶,۷۱۸,۰۸۸ 

۷,۱۳۲,۱۷۸ 

۰۸۰۶۲۰۳۰ 

تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )

۴,۶۶۱,۶۵۱

۲۰۱,۰۷۲,۴۵۵,۱۰۲ 

۷,۰۱۵,۵۲۵ 

۸۴۸۱۸۰۱۰ 

شیرآلات بهدا شتی شیرمخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو…

۵۲۱,۳۰۰

۱۹۹,۱۹۸,۷۴۵,۳۲۲ 

۶,۸۸۹,۲۳۶ 

۰۸۰۲۵۲۱۰ 

مغز پسته تازه یا خشک

۴۲۰,۷۷۱

۱۹۶,۲۶۱,۳۸۶,۶۷۳ 

۶,۷۹۷,۷۰۸ 

۸۷۰۱۹۰۹۰ 

ترا کتورهای کشاورزی غیرچرخ زنجیری ،باقدرت ۱۱۰اسب بخار وکمتر

۱,۲۵۷,۳۲۰

۱۸۵,۴۲۳,۰۶۸,۹۰۰ 

۶,۳۲۱,۸۱۲ 

۰۴۰۲۱۰۹۰ 

سایر (شیرخشک صنعتی ) به شکل پودر ، به شکل دانه ریز (granules) یا به هر شکل جامد دیگر که میزان مواد چرب ان بیشتر از ۵/۱ درصد وزنی نباشد غیر موارد مذکور

۱,۴۱۹,۰۲۵

۱۸۲,۹۲۹,۷۹۹,۷۱۲ 

۶,۱۷۲,۴۷۰ 

۳۹۰۷۶۰۲۰ 

گرید بطری( پلی اتیلن ترفتالات )

۶,۰۵۹,۳۲۰

۱۷۷,۰۹۵,۸۱۴,۰۶۹ 

۶,۰۳۵,۹۷۷ 

۷۰۰۵۱۰۳۰ 

شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز ۲٫۵ میلیمتر تا ۴٫۵ میلیمتر

۲۸,۹۱۵,۵۱۱

۱۷۳,۲۱۵,۷۶۱,۶۶۷ 

۵,۹۶۴,۳۱۰ 

۷۰۱۳۹۹۹۰ 

سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای ۷۰۱۳برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا

۴,۸۵۴,۷۷۲

۱۶۹,۲۶۳,۱۸۴,۵۹۶ 

۵,۸۰۸,۷۵۵ 

۱۹۰۲۱۹۰۰ 

سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوی دیگر بغیر از انواع حاوی تخم مرغ

۶,۱۳۴,۱۷۷

۱۶۶,۶۴۲,۷۰۳,۶۹۳ 

۵,۷۳۳,۰۸۶ 

۳۴۰۲۲۰۱۰ 

دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بستهکبندی ۵ کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی

۷,۸۴۴,۰۴۶

۱۶۵,۸۸۸,۶۹۲,۷۰۳ 

۵,۷۱۱,۴۷۹

۰۷۰۹۳۰۰۰ 

بادمجان , تازه یا سرد کرده

۱۲,۰۲۳,۴۰۰

۱۶۰,۲۹۷,۴۹۹,۸۵۷ 

۵,۶۱۷,۲۷۶ 

۴۸۱۹۱۰۰۰ 

کارتن ,قوطی ,جعبه ا زکاغذیامقوا ی موج دا ر

۶,۶۳۰,۵۸۱

۱۶۱,۷۲۵,۶۶۷,۴۵۱ 

۵,۵۶۳,۳۶۴ 

جمع ۱۰۰ قلم اول

۶,۶۲۲,۰۰۵,۳۶۴

۷۳,۰۲۸,۲۲۹,۸۵۸,۱۷۲ 

۲,۵۱۶,۳۹۳,۴۲۷ 

جمع بقیه اقلام

۹۶۰,۹۲۳,۶۵۹

۱۶,۲۵۷,۱۷۷,۵۷۳,۰۱۴ 

۵۵۹,۴۲۰,۰۲۱ 

جمع کل

۷,۵۸۲,۹۲۹,۰۲۳

۸۹,۲۸۵,۴۰۷,۴۳۱,۱۸۶ 

۳,۰۷۵,۸۱۳,۴۴۸ 

 

 

جدول ۱۰۰ قلم اول صادرات کالای غیر نفتی ایران به عراق نیمه اول ۱۳۹۴

پست بعدی

هیچ محدودیتی در صادرات محصولات کشاورزی از مرز باشماق وجود ندارد

د اکتبر 26 , 2015
مدیر جهاد کشاورزی مریوان: هیچ محدودیتی در صادرات محصولات کشاورزی از مرز باشماق وجود ندارد مریوان – خبرگزاری کردپرس:‌ مدیر جهاد کشاورزی مریوان گفت : میزان صادرات کالا بستگی به توان مالی و نفوذ بازرگانان و تجار دارد که بتوانند در بازار عراق برای خود بازاریابی نمایند. به گزارش خبرگزاری […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق