شرایط صدور کارت بازرگانی عراق

مطابق ماده ۵ آیین نامه داخلی اتاق بازرگانی عراق برای صدور کارت بازرگانی
ضمن ارائه درخواست کتبی الزامات ذیل وجود دارد:
۱٫ اشتغال به تجارت و داشتن محل متناسب
۲٫ داشتن ملیت عراقی و یا یکی از کشورهای عربی که حق اقامت در عراق دارند
۳٫ ثبت نام تجاری در اتاق، بعنوان شخصیت حقوقی
۴٫ داشتن حساب جاری در یک بانک ثبت شده در عراق
۵٫ داشتن صلاحیت عملی کار تجارت از دادگاه طبق قانون تجارت شماره (۴۹) در سال ۱۹۸۳٫
۶٫ نداشتن سابقه ورشکستگی و یا عدم پرداخت دیون
۷٫ داشتن توصیه نامه از دو تن از اعضای اتاق رتبه ۳ به بالا

i.iran@iran.ir

پست بعدی

تصمیم عراق به اجرای قانون تعرفه گمرکی برای چندمین بار

د ژانویه 4 , 2016
عضو کمیسیون مالی مجلس حسام العقابی از اجرایی کردن قانون تعرفه گمرک را در تمام استانها و گذرگاه های مرزی خبر داد . با وجودی که قانون جدید هزینه واردات را افزایش میدهد و با این حال قیمت در بازار افزایش می یابد، باید دولت گذرگاه ها را کنترل کند […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق