درخواست مردم بصره برای لغو همیشگی قانون تعرفه گمرکی در این استان

اهالی استان بصره عراق از دستور به تعویق انداختن اخذ تعرفه گمرکی توسط آقای حیدر العبادی استقبال و بجای به تعویق انداختن آن تقاضای لغو قانون کردند. استان بصره بعلت ترافیک کامیونها و تریلیهای در مرز اجازه اجرای قانون بمدت 24 ساعت را صادر و به تبع قیمت اکثر کالاهای وارداتی در بازارها افزایش یافت و تجار از ورود کالا از این مرز خودداری نمودند.

اهالی شهر بصره از دولت قبلی( مالکی) بعلت عدم اجرای قانون تعرفه جدید گمرکی تمجید کرده و اظهار داشتند قانون 21 به حکومت های محلی عراق ، حق اجرای قانون تعرفه گمرکی و یا عدم اجرای آن را مخیر گذاشته است .

توضیح اینکه هفته گذشته ، کمیته محلی استان بصره موقتا” بمدت 24 ساعت تعرفه را اجرا اجازه ورود صدها کامیون به بصره را صادر کرد.

تحلیل رایزن بازرگانی:

از ابتدای هفته گذشته که قانون تعرفه گمرکی به اجرا درآمد تجار در بصره از ورود کالا از مرزهای زمینی و آبی خودداری نمودند و کامیونهای خروجی از مرزهای آبی و خاکی از 4تا6 هزار عدد به 280 عدد به طور متوسط در روز رسید. در مرزهای چزابه، مهران و خسروی این قانون اجرا شد ولیکن با چشم پوشی مسئولین درکم اظهاری مساله تعدیل گردید. ولیکن در مرزهای کردستان عراق این قانون به اجرا درنیامد که موجب نارضایتی مردم و اعتراضات و تظاهرات تجار و در نهایت تعویق قانون گردید.

از سوی سایت نخست وزیری دلیل تعویق این قانون، آمادگی ناکافی مرزها اعلام و نخست وزیر عراق آمادگی آنها را در اسرع وقت خواستار شد.

 

تاریخ: 09/08/2015

منبع: شبكة الإعلام العراقيه

پست بعدی

بستن مرزهای هوایی و زمینی بروی کلیه مسئولین کشورعراق

د آگوست 10 , 2015
خبر اول : آقای عبادی نخست وزیر عراق دستور بستن کلیه مرزهای هوایی و زمینی کشور بر روی کلیه مسئولین کشور از پست های مدیر کل به بالا و همچنین حصر 7 مسئول بلند پایه متهم به فساد را صادر کرد . خبر دوم : اطلاعات فرودگاه بغداد یکی از […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق