افزایش قیمت گذاری دلار دولتی


خبر افزایش قیمت گذاری دلار دولتی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه گمرکی به 15 هزار لیر باعث افزایش تقاضا برای تسریع در واردات قبل از افزایش قیمت دلار و گمرکی و اعمال بودجه شد. این افزایش تقاضا نیز باعث افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش قیمت سوخت گردید

ملاحظات رایزن بازرگانی

عدم ثبات قیمت دلار و افزایش روز افزون آن علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، بر تشدید بحران اقتصادی لبنان و ایجاد چرخه مضاعف بورم منجر خواهد شد. ادامه این روند نه تنها سرمایه گذاری در این کشور غیرقابل توجیح نموده بلکه باعث از بین رفتن امنیت غذایی و فرار سرمایه و نیروی تخصصی نیز خواهد گردید. امید مردم لبنان به وام صندوق بین المللی پول، رونق مجدد گردشگری پس از کرونا، بازگشت سرمایه های لبنانیان خارج از کشور و کمکهای خارجی است. در حالیکه بی ثباتی قیمت ارز نه تنها مانع برگشت سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری خواهد شد بلکه وام صندوق بین المللی پول را نیز بی اثر خواهد نمود.

منبع: الاخبار

پست بعدی

واردات انحصاری سیمان به لبنان

س نوامبر 29 , 2022
جمیل السید نماینده مجلس، وزیر صنایع و وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان درخصوص واردات انحصاری سیمان به لبنان اظهار گلایه کردند و بیان نمودند نظارت توسط بخش حمایت از مصرف کنندگان بر واردات سیمان کافی نیست و ادامه دادند این انحصار باید از بین برود. ملاحظات رایزن بازرگانی واردات سیمان […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق