اعضای کابینه دولت انتقالی لبنان

محمد نجیب عزمی میقاتی

، نخست وزیرجناب الشامی
، معاون نخست وزیرعبدالله بو جبیب
، وزیر امور خارجه و مهاجرتعباس الحلبی
، وزیر آموزش و پرورش و آموزش عالی

 زیاد المکاری
، وزیر اطلاعاتعصام شرف الدین
، وزیر آوارگانجورج کالاس
، وزیر جوانان و ورزش

 موریس سلیم
، وزیر دفاع ملیهانری خوری
، وزیر دادگسترییوسف الخلیل
، وزیر دارایی

 نجلا ریچی
، وزیر دولت در امور انکشاف اداریهکتور الحجار
، وزیر امور اجتماعیکورک، معروف به جورج بوشکیان
، وزیر صنعت

 جانی کریمه
وزیر ارتباطاتولید نصار
وزیر جهانگردیبسام مولوی
، وزیر کشور و شهرداری ها

 فراس العبیض،
وزیر بهداشت عمومیولید فیاض
، وزیر انرژی و آبمحمد وسام مرتضی
، وزیر فرهنگ

 ناصر یاسین
، وزیر محیط زیست

مصطفی بایرام
، وزیر کارعباس حاج حسن
، وزیر کشاورزی

 علی هما
، وزیر فواید عامه و حمل و نقلآمبن سلام
، وزیر اقتصاد و تجارت


 
 

 

پست بعدی

قانون اساسی لبنان

ش سپتامبر 3 , 2022
  مقدمه : الف ـ لبنان، در درون مرزهای خود كه در قانون اساسی تعیین و در سطح بین‌المللی برسمیت شناخته شده است، یك میهن مقتدر، آزاد و مستقل، میهنی مصرح برای تمامی فرزندان خویش، واحد در خطه مردم و نهادهای خود می‌باشد. ب ـ لبنان از هویت و وابستگی […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق