فراخوان ایجاد مرکز تجاری درکشور قطر

بنا به پیشنهاد ریاست محترم جمهور در خصوص تاسیس مرکز تجاری ایران در کشور قطر، جهت معرفی ظرفیت ها و توانمندهای تجار ایرانی در عرصه های مختلف و همچنین موافقت وزیر محترم صنعت و تجارت قطر جهت ایجاد مرکز تجاری ایران در این کشور، از کلیه متقاضیانی که سابقه حضور فعال و موفق در بازار کشور مذکور را دارند دعوت به همکاری می نماید. علاقمندان می توانند جهت دریافت فایل مدارک به سایت سازمان توسعه تجارت به آدرس www.tpo.ir قسمت رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری مراجعه و مدارک خود را به دبیرخانه سازمان ارسال نمایند.

پست بعدی

فراخوان ایجاد مراکز تجاری در کشورهای روسیه، عمان، عراق و اندونزی

ش مارس 12 , 2022
سازمان توسعه تجارت ایران بعنوان متولی صدور مجوز  ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور بر اساس ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت مراکز تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور از کلیه متقاضیانی که سابقه حضور فعال و موفق در بازار کشورهای مذکور را […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق