پست بعدی

اخبار اقتصادی و تجاری هفته دوم اسفند 1400 در عراق

ش مارس 5 , 2022
الاانبار از ورود یک شرکت خارجی برای راه اندازی کارخانه های دولتی خبر می دهد عزیز خلف الطرموز ، مشاور استاندار در امور انرژی انبار از پذیرایی کادر اولین شرکت خارجی که وظایف کاری خود را در شهر رمادی انجام می دهد، خبر داد.الطرموز گفت: 21 کارشناس و تکنسین روسی […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق