رشد حجم مبادلات تجاری ارمنستان و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا


بر اساس اطلاعات سرویس ملی آمار ارمنستان، حجم مبادلات تجاری این کشور با کشورهای عضو اوراسیا در دوره زمانی ژانویه تا اکتبر 2019 میزان 1 میلیارد و 796 میلیون و 858 هزار دلار بوده که 1 میلیارد و 734 میلیون دلار آن به مبادله تجاری ارمنستان با روسیه اختصاص داشته که در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال گذشته به میزان 10.5 درصد رشد داشته است. حجم مبادلات تجاری با بلاروس در همین دوره زمانی 52 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته 28 درصد رشد داشت. حجم مبادلات تجاری ارمنستان با کشورهای بلاروس، قراقستان و قرقیزستان نیز به ترتیب52، 6 و 2 میلیون دلار بوده که در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال 2018 به ترتیب با رشد 28 ، 37 و 200 درصدی همراه بوده است.

منبع : سایت آرمن پرس

نظرات رایزن بازرگانی کشورمان در ارمنستان:

عضویت ارمنستان در اتحادیه اوراسیا باعث تقویت جریان تجارت بین این کشور و اعضای اتحادیه و به طورخاص روسیه شده است که بر اساس آمار سال گذشته به طور نسبی بیشترین انتفاع را در این میان ارمنستان از طریق افزایش صادرات به روسیه برده است.

پست بعدی

بررسی لایحه تصویب موافقتنامه همسان سازی قوانین مالی کشورهای عضو ارواسیا در مجلسی ملی ارمنستان

د دسامبر 16 , 2019
واختانگ آبراهامیان، معاون بانک مرکزی ارمنستان، امروز در مجلس ملی این کشور، لایحه تصویب موافقتنامه (همسان سازی قوانین بازار مالی فیمابین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ) را ارائه نمود. موافقتنامه مذکور در تاریخ 6 نوامبر 2018 منعقد شده و بر اساس آن قرار است بین دولتهای عضو اوراسیا بازار […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق